Dư nợ tín dụng ủy thác đạt trên 2,72 ngàn tỷ đồng

14/01/2021 - 13:15

BDK.VN - Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bến Tre vừa tổng kết hoạt động ủy thác năm 2020. Kết quả dư nợ các chương trình tín dụng ủy thác đạt trên 2.729 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,4% tổng dư nợ. Trong đó, dư nợ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chiếm tỷ trọng 42,8% dư nợ ủy thác; dư nợ Hội Nông dân chiếm 37% dư nợ ủy thác; dư nợ Hội Cựu chiến binh đạt 12,3%; dư nợ Đoàn Thanh niên chiếm tỷ trọng 8,9% dư nợ ủy thác. Tuy nhiên, nợ quá hạn còn cao, với 6.352 tỷ đồng, tăng 387 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2019.

Họp tổng kết hoạt động ủy thác năm 2020 và định hướng nhiệm vụ năm 2021.

Họp tổng kết hoạt động ủy thác năm 2020 và định hướng nhiệm vụ năm 2021.

Hoạt động của thác vẫn còn một số hạn chế, công tác kiểm tra giám sát chưa đi vào thực chất và nội dung trong biên bản kiểm tra sơ sài, thiếu phúc tra để chấn chỉnh các hạn chế. Chưa thực sự coi trọng hoạt động giao ban. Một số Hội cấp xã chưa tham gia ủy thác. Tỷ lệ nợ quá hạn xếp vị trí 53/64 đơn vị trong hệ thống. Còn 1.922 tổ có dư nợ dưới 1 tỷ đồng...

Hạn mặn, dịch Covid-19 cũng làm giảm thu nhập của khách hàng vay vốn; lãnh đạo cùng các tổ chức chính trị xã hội một số nơi nhận ủy thác cấp xã chưa quan tâm sâu sắc đến công tác bình xét cho vay, kiểm tra sử dụng vốn vay, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; thiếu giải pháp quyết liệt để xử lý nợ quá hạn, lãi tồn, nợ do người vay bỏ nơi cư trú...

Định hướng nhiệm vụ năm 2021 Phó giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Nguyễn Mạnh Hoài cho biết: Sẽ tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cách thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương khoá XI, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu đủ điều kiện vay vốn đều được vay các chương trình tín dụng và tiếp cận các dịch vụ do Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác đối với hoạt động của hội đoàn thể cấp dưới trong quý III-2021. Các chỉ tiêu chủ yếu tăng trưởng dư nợ đạt trên 12%, nợ quá hạn lãi tồn đọng giảm 10%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,22%. 

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN