Được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì

17/04/2009 - 17:22

Giờ thể dục. Ảnh: Ngọc Dư

Trường Mầm non bán công Hoa  Dừa (Thị xã)  được thành lập năm 1984 do UNICEF viện trợ với tên gọi Nhà trẻ Hoa Dừa và được chuyển từ hệ công lập sang bán công vào năm 2004.

Từ khi thành lập đến nay, cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện, đội ngũ cán bộ giáo viên từng bước được chuẩn hóa, trường luôn  hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch ngành giao, là đơn vị có nhiều phong trào hoạt động tốt, dẫn đầu trong giáo dục mầm non của thị xã, tỉnh. Cụ thể, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm thực hiện xuất sắc chuyên đề Giáo dục mầm non và Vệ sinh an toàn thực phẩm được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng ba vào năm 1997. Năm học 2007-2008, trường vinh dự được nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì.

B. Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN