Gần 3 tỷ đồng giúp nhau làm kinh tế gia đình

09/11/2007 - 10:49

Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân các cấp đã vận động hội viên khá giúp hội viên nghèo, về cây, con giống, phân bón và vật tư nông nghiệp với tổng trị giá gần 250 triệu đồng, thông qua hình thức tương trợ không hoàn lại. Bên cạnh đó về công tác vận động đóng góp vào quỹ hỗ trợ nông dân cũng được hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Toàn quỹ hội hiện có trên 2,7 tỷ đồng, các cấp hội cũng đã xem xét giúp cho 1419 lượt hội viên vay với lãi suất thấp.

Để giúp hội viên tiếp cận được khoa học kỹ thuật, Hội Nông dân các cấp còn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT có 3.365 người dự, tổ chức 12 cuộc tham quan học hỏi kinh nghiệm về các mô hình cây trồng, vật nuôi. Nhiều hội viên áp dụng kỹ thuật khá tốt trong sản xuất đạt hiệu quả cao như: mô hình trồng bưởi da xanh, chăm sóc ca cao trồng xen trong vườn dừa, nuôi cá kèo, nuôi tôm càng xanh trong mương vườn và nuôi ếch giống. Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh có 182.606 hội viên, trong đó có 10.466 hội viên mới ,vừa kết nạp trong năm 2007 .

Thanh Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích