Gây cản trở việc sử dụng đất bị phạt tiền đến 5 triệu đồng

31/07/2011 - 16:06

Gây cản trở việc sử dụng đất của người khác là hành vi đưa vật liệu xây dựng, chất thải hay các vật khác lên thửa đất của người khác hoặc đào bới mà hành vi này gây cản trở, làm giảm khả năng sử dụng đất của người khác hoặc gây thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.

Theo quy định tại Điều 12-Nghị định 182/2004 ngày 29-10-2004 của Chính phủ “Về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai”: Phạt tiền từ 100 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng đối với hành vi tự ý để vật liệu xây dựng, chất thải hay các vật khác lên thửa đất của người khác gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác. Nếu hành vi này đã làm giảm khả năng sử dụng đất của người khác hoặc làm thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác, mức phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến 3 triệu đồng. Đối với hành vi tự ý đào bới gây cản trở hoặc làm thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác thì bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn bị tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính, buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm xảy ra.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là hai năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện. 

H.Đ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN