Giải ngân vốn đầu tư công đạt 70,68%

27/09/2020 - 22:10

BDK - Trong 9 tháng năm 2020, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 70,68% so với kế hoạch HĐNĐ tỉnh giao.

Đến nay, hạ tầng giao thông tiếp tục được quan tâm đầu tư. 11/16 công trình thuộc Đề án xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020 đã hoàn tất; đang tiếp tục thi công 5/16 công trình còn lại. Hạ tầng cung cấp điện tiếp tục được tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đã đạt 99,93%.

Hiện có 329 dự án đầu tư còn hiệu lực. Trong đó, có 58 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký trên 1,192 tỷ USD và 271 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký trên 72,63 ngàn tỷ đồng.

Toàn tỉnh đã thành lập mới 416 doanh nghiệp với vốn đăng ký 3 ngàn tỷ đồng.  Có 4.874 doanh nghiệp đã đăng ký với tổng vốn đạt 36,633 ngàn tỷ đồng. Hiện có 19 dự án điện gió đã được cấp chủ trương đầu tư, trong đó có 6 nhà máy điện gió đang triển khai xây dựng.

Lệ Đề

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN