Giải quyết 267 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

29/03/2020 - 20:34

BDK - Quý I-2020, các cơ quan chức năng toàn tỉnh tiếp trên 1,84 ngàn lượt người, với hơn 1,38 ngàn vụ việc. Trong đó, tiếp thường xuyên hơn 1,5 ngàn lượt người; lãnh đạo tiếp định kỳ và đột xuất hơn 328 lượt.

Nội dung tiếp công dân chủ yếu là các khiếu nại liên quan đất đai (đòi đất tập đoàn sản xuất tại huyện Ba Tri); các khiếu nại về chế độ, chính sách, văn hóa, xã hội; tố cáo về lĩnh vực hành chính và các phản ánh, kiến nghị khác.

Các cơ quan chức năng toàn tỉnh tiếp nhận 785 đơn các loại. Trong đó, có 696 đơn đủ điều kiện xử lý, 89 đơn không đủ điều kiện xử lý; 457 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp (109 khiếu nại, 7 tố cáo và 341 kiến nghị, phản ánh).

Các cơ quan chức năng đã giải quyết 267/457 đơn (đạt tỷ lệ 58,42%). Trong đó, UBND tỉnh giải quyết 5/8 đơn (4 khiếu nại, 1 tố cáo); UBND cấp huyện, xã giải quyết 243/426 đơn (69 khiếu nại, 1 tố cáo và 173 kiến nghị, phản ánh); các sở, ngành giải quyết 19 đơn (2 khiếu nại, 17 kiến nghị, phản ánh).

Các cơ quan chức năng đang thẩm tra, xác minh 190 đơn (34 khiếu nại, 5 tố cáo và 151 kiến nghị, phản ánh).

Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN