Giải quyết 31 đơn khiếu nại, kiến nghị của công dân

29/05/2022 - 18:13

BDK - Tháng 5-2022, các cơ quan chức năng toàn tỉnh tiếp 117 lượt/119 người. Trong đó, tiếp thường xuyên 99 lượt/101 người, lãnh đạo tiếp định kỳ 18 lượt/18 người.

Nội dung tiếp công dân thuộc các lĩnh vực: khiếu nại liên quan đến đất đai, tranh chấp lối đi; công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng, đất tập đoàn sản xuất; tố cáo về lĩnh vực hành chính và các phản ánh, kiến nghị khác.

Cơ quan chức năng tiếp nhận tổng số 110 đơn, trong đó có 11 đơn không đủ điều kiện xử lý, 99 đơn đủ điều kiện xử lý. Cơ quan chức năng đã chuyển trả và hướng dẫn 10 trường hợp đến cơ quan có thẩm giải quyết; đã thụ lý giải quyết 89 đơn thuộc thẩm quyền (24 khiếu nại, 1 tố cáo và 64 kiến nghị, phản ánh).

Trong số 89 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 31 đơn gồm 12 khiếu nại, 1 tố cáo và 18 kiến nghị, phản ánh; đang xác minh, giải quyết 58 đơn.

Đ.Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN