Giải quyết 90 đơn khiếu nại, kiến nghị của công dân

03/04/2022 - 18:02

BDK - Trong tháng 3-2022, các cơ quan chức năng toàn tỉnh tiếp 252 lượt người. Trong đó, tiếp thường xuyên 199 lượt người, lãnh đạo tiếp định kỳ 53 lượt người.

Nội dung tiếp công dân liên quan đến các lĩnh vực: khiếu nại về tranh chấp lối đi; khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, giải tỏa quốc lộ 57, Dự án Đại lộ Đông Tây; các khiếu nại liên quan đất rừng phòng hộ và đặc dụng, công trình điện gió Thạnh Phong (Thạnh Phú), đất tập đoàn sản xuất; tố cáo về lĩnh vực hành chính và các phản ánh, kiến nghị khác.

Cơ quan chức năng đã giải quyết 90/266 đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Hiện đang xem xét giải quyết 176 đơn còn trong thời hạn giải quyết. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiếp 16 lượt/16 người; đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết 3/3 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền.

Đ. Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN