Giải quyết việc làm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội

13/11/2023 - 05:22

BDK - Xác định giải quyết việc làm để nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thời gian qua, tỉnh đã ban hành và triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế - xã hội. Nhìn chung công tác giải quyết việc làm, giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội cho tỉnh nhà.

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Giải quyết việc làm cho trên 20 ngàn lao động

Từ đầu năm 2023 đến nay, công tác giải quyết việc làm gắn với nâng cao thu nhập cho người lao động luôn được chính quyền các địa phương quan tâm thực hiện lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội mang lại hiệu quả tích cực. Trong đó, công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng được quan tâm thực hiện. Tỉnh tăng cường, đa dạng hóa các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, nhất là hỗ trợ lao động trong vùng dự án có đất bị thu hồi và tìm lao động cho doanh nghiệp trong các khu/cụm công nghiệp, qua đó có 187 người lao động bị thu hồi đất được giới thiệu việc làm.

Tính đến ngày 31-10-2023, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 21.296 lao động (trong đó có 1.248/1.248 lao động ngoài tỉnh trở về địa phương), đạt 106,5% kế hoạch năm, giảm 0,52% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2022 là 21.408 người). Có 1.907 lao động trúng tuyển chờ xuất cảnh để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 95,35% kế hoạch năm (kế hoạch 2.000 lao động); giảm 5,87% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2022 là 2.026 người), trong đó 1.581 người đã xuất cảnh ra nước ngoài làm việc, đạt tỷ lệ 79,05% kế hoạch năm (kế hoạch 2.000 lao động); ước đến ngày 31-12-2023 sẽ đạt mục tiêu đưa 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp và thực hiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực, tỉnh quan tâm thực hiện công tác truyền thông, tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh cho 6.000 học sinh THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Năm 2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh ước tuyển sinh và đào tạo cho 11.985 người, đạt 108,9% kế hoạch năm. Từ đó, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 64,22% vào cuối năm 2022 lên 66,55%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ từ 34,57% vào cuối năm 2022 lên 36,90%, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 được giao.

Với việc thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tỉnh đã khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về nguồn lực lao động, giúp người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, bảo đảm cuộc sống. Bên cạnh đó, cũng góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch về đời sống giữa nông thôn và thành thị, giữa người lao động làm nông nghiệp với lao động trong các lĩnh vực khác.

Mục tiêu phấn đấu năm 2024

Theo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thanh Hùng, năm 2024, tỉnh phấn đấu giải quyết việc làm cho 20 ngàn lao động, trong đó đưa 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo cuối năm 2024 đạt 68%, trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 38%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,25% (giảm 0,25% so với cuối năm 2023).

Theo đó, các nhiệm vụ, giải pháp được đặt ra là: Tập trung thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm, nhất là ngành phục vụ phát triển kinh tế biển; quan tâm công tác đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, kế hoạch, đề án giải quyết việc làm gắn với thị trường lao động, đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp…

Kết quả giải quyết việc làm từ đầu năm 2023 đến nay đã góp phần kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị từ 3,32% vào cuối năm 2022 xuống còn 3,3%. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh theo hướng tích cực, giảm dần tỷ lệ lao động khu vực I, tăng dần tỷ lệ lao động ở khu vực II và khu vực III.

Bài, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN