Hạ tầng thương mại tiếp tục phát triển

07/05/2012 - 08:17

Trong những tháng đầu năm, toàn tỉnh đã phát triển thêm 53 doanh nghiệp (DN) ngành thương mại. Trong đó, nhiều chợ đã được khởi công, như: An Bình (An Hiệp - Ba Tri), An Hiệp, Quới Sơn (Châu Thành). Tổng vốn đầu tư dự kiến trên 10,7 tỷ đồng, trong đó vốn DN là 9,8 tỷ đồng, vốn do IFAD tài trợ là 360 triệu đồng.

 

Sở Công Thương cũng đã triển khai cho Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện thực hiện quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh; đồng thời, xây dựng quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ, quy định về mức ưu đãi đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh để trình thông qua UBND tỉnh. Dự kiến trong quý II-2012, Sở sẽ hoàn chỉnh dự thảo ban hành quy định và chính sách ưu đãi kêu gọi đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đầu tư hạ tầng thương mại như: chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra đến cuối năm 2012 về tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 22.300 tỷ đồng.

 

 

C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN