Hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư tại các vùng sạt lở

29/06/2018 - 13:57

Người dân dọc theo các xã ven biển Thạnh Phú chủ động chống sạt lở bằng cách tạm thời là dùng các bao cát để chắn sóng, giữ bờ. Ảnh: Cẩm Trúc

Người dân dọc theo các xã ven biển Thạnh Phú chủ động chống sạt lở bằng cách tạm thời là dùng các bao cát để chắn sóng, giữ bờ. Ảnh: Cẩm Trúc

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 25-6-2018 Quy định mức hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư tại các vùng sạt lở bờ sông, sạt lở bờ biển, sạt lở kênh rạch, sụt lún đất, lốc xoáy, xâm nhập mặn, nước biển dâng, khu đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5-7-2018.

Quy định này áp dụng cho việc thực hiện bố trí, ổn định dân cư theo quy hoạch, dự án đầu tư, kế hoạch của Nhà nước tại các vùng sạt lở bờ sông, sạt lở bờ biển, sạt lở kênh rạch, sụt lún đất, lốc xoáy, xâm nhập mặn, nước biển dân, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 - 2020.

Đối tượng hỗ trợ là hộ gia đình được bố trí, ổn định theo hình thức tái định cư tập trung, ổn định tại chỗ theo quy hoạch, dự án đầu tư, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm: hộ gia đình đang sinh sống ở vùng có nguy cơ bị mất đất ở, nhà ở, đất sản xuất và hộ gia đình bị mất đất ở, nhà ở, đất sản xuất do sạt lở bờ sông, sạt lở bờ biển, sạt lở kênh rạch, sút lún đất, lốc xoáy, xâm nhập mặn, nước biển dâng, khu rừng đặc dụng cần phải di dời đến nơi ở an toàn, gia cố sạt sở ổn định nhà ở tại chỗ, di dời vào khu tái định cư tập trung.

Quyết định quy định rõ chính sách hỗ trợ như sau:

Hộ gia đình di chuyển nội vùng dự án mức hỗ trợ là 20 triệu đồng/hộ, di chuyển trong tỉnh: 23 triệu đồng/hộ; di chuyển ngoài tỉnh: 25 triệu đồng/hộ.

Trường hợp hộ gia đình bị mất toàn bộ đất ở, nhà ở, đất sản xuất do sạt lở bờ sông, sạt lở bờ biển, sạt lở kênh rạch, sụt lún đất, lốc xoáy, xâm nhập mặn, nước biển dâng, khu rừng đặc dụng được hỗ trợ thêm 12 tháng lương thực theo mức tương đương 30kg gạo/nhân khẩu/tháng (mức giá theo thông báo của Sở Tài Chính tại thời điểm hỗ trợ)

Hộ gia đình ở chỗ bị sạt lở bờ sông, chỗ bị sạt lở kênh rạch, tại các chỗ bị sạt lở chậm do không còn quỹ đất xây dựng khu tái định cư tập trung để di chuyển đến, vì thế hộ dân có thể gia cố sạt lở ổn định nhà ở tại chỗ, mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/hộ.
Đối với các trường hợp hộ gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định của Quyết định này, nếu đã được hưởng chính sách theo Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 23-9-2016 của UBND tỉnh về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, sẽ được hưởng theo một mức hỗ trợ nhất định từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Chương trình bố trí dân cư hàng năm nhưng đảm bảo tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 25 triệu đồng/hộ khi di chuyển nội vùng dự án, 27 triệu đồng/hộ khi di chuyển trong tỉnh, 29 triệu đồng/hộ khi đi chuyển ngoài tỉnh, 20 triệu đồng/hộ cho trường hợp gia cố sạt lở ổn định nhà ở tại chỗ, 405kg gạo/nhân khẩu (mức giá theo thông báo của Sở Tài Chính tại thời điểm hỗ trợ) khi bị mất toàn bộ đất ở, nhà ở, đất sản xuất do sạt lở bờ sông, sạt lở bờ biển, sạt lở kênh rạch, sút lún đất, lốc xoáy, xâm nhập mặn, nước biển dâng, khu rừng đặc dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5-7-2018 và thay thế Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 2-7-2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên đại bàn tỉnh.

N. Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN