Hoàn thành kỳ họp thứ 15 hội đồng nhân dân huyện (khóa IX)

13/01/2009 - 07:38

Ngày 8 -1 - 2009, HĐND huyện Chợ Lách (khóa IX) tổ chức kỳ họp thứ 15. Tham dự có 33/35 đại biểu và đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn. Các đại biểu đã nghe báo cáo và thảo luận đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri và thảo luận của các tổ đại biểu HĐND trình bày tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo UBND huyện và các ngành chức năng đã giải trình một số vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm như: Cần có những giải pháp thiết thực để đối phó tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi thủy sản, gia súc, gia cầm và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; cần quản lý chặt chẽ việc khai thác cát sông theo qui hoạch; Nhà nước cần hỗ trợ để mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch cho dân; hiệu quả và tiến độ thực hiện Dự án 1.000 ha bưởi da xanh; dự án xây dựng chợ đầu mối trái cây Thới Lộc đã qui hoạch nhưng chậm triển khai; vấn đề tăng, giảm lãi suất cho vay của Ngân hàng theo qui định Nhà nước; việc xây dựng tượng đài chiến thắng của quân - dân Chợ Lách thời chống Mỹ cần đưa vào kế hoạch để huy động vốn; các ngành chức năng cần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong công tác xét xử, thi hành án...  Tại kỳ họp, các đại biểu đã miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên, bầu Phó trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện.

Các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận thống nhất và thông qua 5 nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009; về phân loại đơn vị hành chính huyện Chợ Lách theo Nghị định số 15/2007/NĐCP của Chính phủ; về chương trình giám sát; về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009.

Thu Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN