Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành

14/12/2012 - 08:18

Thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
Ngày 12-12-2012, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành hội nghị lần thứ 15. Ông Huỳnh Nam Bình - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy và các ban Đảng Tỉnh ủy đến dự.

Năm 2012, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm chung của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trên nhiều lĩnh vực đã chuyển biến tích cực. Trong số 62 chỉ tiêu đưa ra trong năm 2012, Châu Thành thực hiện vượt 40 chỉ tiêu, 7 chỉ tiêu đạt 100%, 6 chỉ tiêu đạt từ 90% trở lên, 5 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên và 2 chỉ tiêu đạt dưới 50% (giảm hộ cận nghèo và giải quyết lao động nông thôn), còn 2 chỉ tiêu chưa đánh giá. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 17,29%, thu nhập bình quân đầu người đạt 24,3 triệu đồng/năm. Trong công tác xây dựng Đảng, Châu Thành quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, đảm bảo hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng cũng như chất lượng đảng viên. Đến nay, Huyện ủy và 27/27 Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy đã hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Tuy nhiên, Châu Thành cũng còn những hạn chế, nhất là tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng các khu vực không đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Theo ông Nguyễn Văn Minh - Bí thư Huyện ủy, ngoài nguyên nhân khách quan, còn có nguyên nhân chủ quan trong việc cụ thể hóa Nghị quyết, sự phối hợp giữa các ngành và địa phương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2013.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN