Hội nghị công tác quản lý biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học

27/09/2023 - 17:36

BDK.VN - Ngày 27-9-2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị công tác quản lý biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học.

 Các đại biểu tham dự hội nghị.

 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có khoảng 150 đại biểu, đại diện các sở, ban, ngành, các hội quần chúng tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh); Trưởng ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện lãnh đạo UBND, Ban Tuyên giáo, Phòng Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo và trưởng các phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS Châu Nguyễn Xuân Quang, Phó viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề “Giảm phát thải khí nhà kính và hoạt động, giám sát, đánh giá thích ứng biến đổi khí hậu”. PGS.TS Tôn Thất Lãng, giảng viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề “Công tác quản lý về đa dạng sinh học”.

Hai chuyên gia đã chia sẻ một số vấn đề đáng quan tâm đối với tỉnh và phạm vi đồng bằng sông Cửu Long. Biến đổi khí hậu đang gây ra những vấn đề hết sức quan ngại cho tỉnh và cả nước như: Biến động dòng chảy, hạn hán, nguy cơ ngập, xâm nhập mặn, sụt lún; đồng bằng sẽ ngày càng khô hơn, mặn hơn và thấp hơn; thêm nữa, với sự phát triển như hiện nay, nếu không kiểm soát xả thải, đồng bằng sẽ càng ô nhiễm hơn.

Bên cạnh đó, Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030 là một bước quan trọng, cần thiết để bảo vệ và phục hồi đa dạng sinh học tại Việt Nam. Chiến lược này khẳng định ý thức và cam kết của chính phủ và cộng đồng đối với việc bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên sinh học. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của chiến lược, những người làm công tác truyền thông cần nâng cao ý thức và sự tham gia của cộng đồng.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trọng Tâm phát biểu kết thúc hội nghị: “Để làm tốt công tác tuyên truyền, về quản lý biến đổi khí hậu (BĐKH), đa dạng sinh học trong tời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục lãnh đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chương trình hành động số 29 của Tỉnh ủy về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH, tăng cuờng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Công văn số 662, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác ứng phó với BĐKH, phòng tránh thiên tai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân...”.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN