Hội nghị tổng kết chi trả chính sách trợ giúp xã hội qua bưu điện (2018 - 2020)

26/03/2021 - 19:27

BDK.VN - Ngày 26-3-2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết chi trả chính sách trợ giúp xã hội qua bưu điện giai đoạn 2018 - 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh có trên 163 ngàn lượt đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội, tổng kinh phí chi trả trợ giúp xã hội cho đối tượng xã hội trên 600 tỷ đồng. Công tác chi trả chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện thông qua hệ thống bưu điện với 201 điểm chi trả cấp huyện, thành phố, bưu cục, bưu điện văn hóa xã, trụ sở UBND xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố. Ngoài ra, cán bộ chi trả đến tận nhà để thực hiện chi trả cho các trường hợp người già yếu, bệnh tật không có khả năng đến điểm. Công tác chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng được thực hiện đúng thời gian theo hợp đồng, đồng thời thường xuyên được ngành chức năng và bưu điện kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện sai sót.

Triển khai phương hướng năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng và ký kết phương án chi trả trợ giúp xã hội qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh với mục tiêu “Chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, minh bạch”.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thanh Hùng lưu ý: Trong thời gian tới cần phối hợp chặt chẽ giữa ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và bưu điện để đảm bảo chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, đúng địa điểm, không để xảy ra tình trạng trả chậm, trả thiếu, chiếm dụng tiền, đảm bảo quyền lợi của đối tượng bảo trợ xã hội. Nhanh chóng chấn chỉnh thái độ, tác phong của người làm công tác chi trả, không gây phiền hà cho người dân, nắm vững nghiệp vụ để sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho người dân.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố rà soát danh sách đối tượng bảo trợ xã hội để giao cho bưu điện và thực hiện công tác chuyển tiền kịp thời để chi trả đúng quy định. Thông báo thời gian chi trả cho người hưởng chính sách một cách cụ thể để người dân được biết.

Hội nghị đã thông qua dự thảo đề xuất phương án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng năm 2021 trên địa bàn tỉnh và thảo luận các vấn đề liên quan.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN