Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 9 tháng đầu năm 2022

12/10/2022 - 13:01

BDK.VN - Sáng 12-10-2022, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với 69 điểm cầu của UBKT Trung ương và UBKT các tỉnh, thành phố, Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương sơ kết công tác kiểm tra, giá sát (KT,GS) của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Ủy viên Trung ương Đảng - Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón;  Ủy viên Trung ương Đảng - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thanh Tra tỉnh, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các huyện, thành phố tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị, đại biểu các điểm cầu được nghe Ủy viên Trung ương Đảng - Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón thông qua báo cáo sơ kết công tác KT,GS và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, UBKT Trung ương đã chủ động, thực hiện và tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Trên cơ sở đó, UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy cụ thể hóa thành các quy định, quy trình, hướng dẫn phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.  UBKT Trung ương và UBKT các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện - toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao với khối lượng công việc rất lớn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt.

Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng trách nhiệm, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ KT,GS, thi hành kỷ luật đảng.

Ủy viên trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ phát biểu tham luận tại hội nghị.

Ủy viên trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ thay mặt Tỉnh ủy Bến Tre thống nhất cao với dự thảo báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 và ý kiến của các đại biểu đã thảo luận tại hội nghị. Qua đây, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu làm rõ một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát của tỉnh thời gian qua.

Phát biểu chị đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị: Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp nhất là người đứng đầu cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trên từng địa phương, đơn vị mình một cách chủ động và thường xuyên hơn. Tiếp tục tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác KT,GS đảm bảo khoa học, chặt chẽ phù hợp với điều kiện thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm việc nêu gương. Khi đã phát hiện có sai phạm thì phải kiểm tra và xử lý kịp thời. Quan tâm công tác xây dựng ngành, chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bố trí đủ cán bộ còn thiếu, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, luân chuyển cán bộ kiểm tra theo kết luận của Ban Bí thư.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN