Hôm nay, Quốc hội khoá XIV họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ Nhất

29/07/2016 - 06:47

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV

Quốc hội đã kiện toàn xong công tác nhân sự cho khoá mới và quyết định nôi dung giám sát, chương trình xây dựng luật và tình hình kinh tế - xã hội.

Theo chương trình, sáng nay (29-7), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016 trước khi Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hộ trình bày Báo cáo thẩm tra về báo cáo của Chính phủ.

Tiếp đó, đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016.

Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết thúc chương trình làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN