Hôm nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động

06/05/2019 - 06:49

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: H. Thi

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnhẢnh: H. Thi

Hôm nay 6-5-2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động tại tầng 1 và tầng 2, tòa nhà Bưu điện tỉnh (số 3, đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, TP. Bến Tre).

Thông báo số 104 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (ngày 23-4-2019), nêu rõ: các sở, ban, ngành tỉnh sẽ chuyển toàn bộ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết về Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Các sở cử công chức một cửa trực tiếp đến Trung tâm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Được biết, Trung tâm sẽ thực hiện việc tiếp nhận và trả hồ sơ của 16 sở, ban, ngành tỉnh gồm: Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức niêm yết thông báo tại trụ sở cơ quan và thông tin, hướng dẫn cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại trung tâm.

C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN