Họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh

04/01/2023 - 17:51

BDK.VN - Chiều 4-1-2023, Ban Chỉ đạo (BCĐ) các chương trình mục tiêu quốc (MTQG) gia tỉnh tổ chức cuộc họp BCĐ. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Nguyễn Thị Bé Mười - Phó trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh phát biểu tại cuộc họp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh phát biểu tại cuộc họp.

Cùng tham dự cuộc họp có thành viên BCĐ; Tổ giúp việc của BCĐ; Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh.

Theo báo cáo từ đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư: Công tác xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Trong năm, tỉnh đã công nhận 17 xã đạt chuẩn NTM (đạt 113% kế hoạch), 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Lũy kế đến nay tỉnh Bến Tre có 80 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 16 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 41 xã đạt từ 10-14 tiêu chí và 5 xã đạt dưới 10 tiêu chí (do đánh giá lại theo tiêu chí mới). Trung bình đạt tiêu chí trên xã là 16,2 tiêu chí/xã. Huyện Chợ Lách đạt chuẩn NTM và TP. Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. “Ngày Chủ Nhật NTM” tiếp tục được tổ chức thực hiện, tổng số tiền huy động được là 15,137 tỷ đồng.

Công tác giảm nghèo, theo kết quả điều tra sơ bộ, cuối năm 2022 toàn tỉnh có 14.326 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,55% (giảm 2.824 hộ, giảm 0,71% so với đầu năm 2022), 14.954 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,73% (giảm 2.042 hộ, giảm 0,51% so với đầu năm 2022). Huyện có tỷ lệ hộ nghèo giảm cao nhất là Giồng Trôm (1,61%), Ba Tri (1,51%).

Cuộc họp thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện các chương trình MTQG năm 2022 và kế hoạch năm 2023; dự  thảo kế hoạch hoạt động của BCĐ các chương trình MTQG năm 2023; dự thảo Đề án Xây dựng huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025; dự  thảo Đề  án Xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 và dự thảo quyết định phân công thành viên BCĐ các chương trình MTTQ tỉnh phụ trách huyện, xã xây dựng NTM.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh ghi nhận kết quả thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh trong năm qua. Định hướng giải pháp thời gian tới, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trên cơ sở quyết định phân công, thành viên BCĐ đeo bám hỗ trợ các địa phương thực hiện. Trong quá trình hỗ trợ định kỳ báo cáo, khi phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo BCĐ.

Đối với 2 đề án: Xây dựng huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn NTM; huyện Chợ Lách đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025  thành viên BCĐ các huyện, ngành tỉnh xem lại, có văn bản góp ý lần cuối gửi về thông qua Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM, trình UBND tỉnh xem xét để nhanh chóng triển khai thực hiện ngay sau Tết Nguyên đán 2023. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Dương Văn Phúc phát biểu thảo luận tại cuộc họp.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Dương Văn Phúc phát biểu thảo luận tại cuộc họp.

Đối với các sở, ngành tỉnh nhất là Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối phối hợp các ngành, các địa phương tập trung đầu tư các công trình, dự án theo Chương trình MTQG xây dựng NTM; giám sát việc thực hiện các công trình. Qua giám sát nhân rộng các mô hình hay, kịp thời khắc phục hạn chế.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM, theo dõi, đôn đốc kịp thời tháo gỡ khó khăn, với những khó khăn vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo BCĐ. Tập trung hỗ trợ các chủ thể tăng cường quảng bá sản phẩm OCOP, mở rộng quy mô sản xuất; triển khai xây dựng vùng sản xuất tập trung gắn với xã NTM thông minh. Tổ chức triển khai, tập huấn bộ tiêu chí mới.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp các địa phương triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN