Họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2009

03/03/2009 - 14:00

Ngày 24-2-2009, huyện Châu Thành tổ chức họp mặt các doanh nghiệp đầu năm 2009 cụm Thị trấn. Ông Lê Văn Tư - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì, 50 doanh nghiệp trên địa bàn tham dự.

Tính đến cuối năm 2008, toàn huyện có 175 công ty, doanh nghiệp họat động trên các lĩnh vực và 925 cơ sở sản xuất CN-TTCN, với tổng vốn đầu tư ước trên 1.500 tỷ đồng (trong đó, đầu tư cho công nghiệp chiếm 70%), tham gia giải quyết việc làm ổn định cho hơn 4.000 lao động. Giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 1.015 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Riêng Khu Công nghiệp Giao Long đã thực hiện đạt 58,63% so với tổng mức đầu tư của dự án, hiện có 12 dự án đang được xem xét cấp phép, 4 dự án đầu tư vào khu dịch vụ). Với tổng vốn đầu tư khoảng 1.621 tỷ đồng. Khu Công nghiệp An Hiệp đã thực hiện đạt 30,65% trong tổng mức đầu tư, hiện có 3 dự án tiếp tục xúc tiến đầu tư, 3 dự án đã đi vào họat động ổn định, với tổng vốn đầu tư 1.684 tỷ đồng.

Tại buổi họp mặt, ông Lê Văn Tư báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong năm qua, đồng thời biểu dương những đóng góp của các doanh nghiệp, đặc biệt trong công tác xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa…

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN