Họp thành viên UBND tỉnh tháng 2-2024  

01/03/2024 - 12:03

BDK.VN - Sáng 1-3-2024, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười chủ trì cuộc họp thành viên UBND tỉnh tháng 2-2024.

Chủ trì cuộc họp.

Chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, sau khi nghe nội dung Tờ trình (TT) của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông qua dự thảo Quyết định thành lập Văn phòng Quỹ và Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Bến Tre, thành viên UBND tỉnh đã thống nhất thông qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến và điều chỉnh theo góp ý của thành viên UBND tỉnh, trong đó cần lưu ý việc bổ sung phụ lục chi cho các đối tượng để có căn cứ thực hiện sau này.

Thành viên UBND tỉnh cũng đã thống nhất thông qua TT về việc xin ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre; TT về việc xin thông qua dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với dự án, kế hoạch liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bến Tre; TT về việc thông qua thành viên UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre; TT về việc thông qua dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Thành viên UBND tỉnh thảo luận cho ý kiến và thống nhất thông qua TT về việc thông qua dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt tổng biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập, các hội và số lượng hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của tỉnh Bến Tre năm 2024; TT về việc thông qua dự thảo Quyết định số lượng hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30-12-2022 của Chính phủ trong cơ quan, tổ chức hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội; TT về việc xin bãi bỏ Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 19-7-2017 của UBND tỉnh về Quy định chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre; TT về việc trình thông qua dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre; TT về việc thông qua dự thảo Quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 05/2003/CT-UB ngày 1-4-2003 của UBND tỉnh Bến Tre về việc thực hiện đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy.

Riêng đối với TT của Sở Giao thông vận tải về việc thông qua thành viên UBND tỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức, quản lý các phương tiện hoạt động phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 2-5-2019 của UBND tỉnh Bến Tre, thành viên UBND tỉnh chưa thông qua.

Đối với nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chủ trì, phối hợp tổ chức cuộc họp để mời các đơn vị liên quan, các huyện, thành phố, các cơ sở du lịch… tham gia và có ý kiến về các phương tiện hoạt động phục vụ khách du lịch, đồng thời phải có thời gian, lộ trình thực hiện thật cụ thể, rõ ràng; sau đó hoàn chỉnh và trình lại thành viên UBND tỉnh cho ý kiến.

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN