Hướng đến bảo đảm việc làm bền vững cho công nhân lao động

13/07/2021 - 19:34

BDK - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười vừa ký Kế hoạch số 3918 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14- 6-2021 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động (CNLĐ).

Chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập cho công nhân. Ảnh: C.Trúc

Chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập cho công nhân. Ảnh: C.Trúc

Theo đó, UBND tỉnh triển khai kế hoạch với các nội dung như: tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế tại các địa phương phù hợp với mô hình tăng trưởng kinh tế - xã hội chung của cả nước; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để các thành phần kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, RCEP...) theo các điều khoản Việt Nam đã ký kết. Quy hoạch, bố trí, huy động nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội, dịch vụ phục vụ lao động sản xuất, đời sống, sinh hoạt, học tập, giải trí của CNLĐ và gia đình. Có biện pháp ngăn ngừa CNLĐ tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.

Đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho CN tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của các địa phương. Tập trung triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho việc phát triển nhà ở cho CNLĐ tại các khu công nghiệp.

Xây dựng các mô hình “khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ” đồng bộ, gắn với phát triển khu dân cư, hạ tầng cơ sở, đáp ứng được nhu cầu của CNLĐ trong các khu công nghiệp, kể cả chuyên gia và lao động chất lượng cao.

Tập trung thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nhất là tại các khu công nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, giúp CNLĐ và các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm.

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN