Hướng đến các tiêu chí lớn của một huyện văn hóa

22/09/2009 - 08:51

Tình hình triển khai, quán triệt Chỉ thị số 20 của Tỉnh ủy:
Sau 2 năm  thực hiện Chỉ thị số 20 của Tỉnh ủy về xây dựng huyện văn hóa Châu Thành, kết quả triển khai trong cán bộ, đảng viên đạt 99,08%, trong hội viên đoàn thể 87,69%, trong nhân dân đạt 80,72%; nhận thức trong hệ thống chính trị có nâng lên một bước cao hơn, xác định nhiệm vụ xây dựng huyện văn hóa là nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm trong nhiệm kỳ 2005-2010 của BCH Đảng bộ huyện.

Từ đó, Huyện ủy, các ban ngành, đoàn thể, 23 xã, thị trấn đều xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Tất cả cơ quan đơn vị, xã, thị trấn đã đạt và chưa đạt danh hiệu văn hóa đều có nghị quyết chuyên đề của cấp ủy cơ sở về nâng chất và tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa.
Đánh giá các tiêu chí xây dựng huyện văn hóa đã thực hiện:
Theo đề án xây dựng huyện văn hóa đã được UBND tỉnh phê duyệt, có 5 nhóm tiêu chí lớn với 94 tiêu chí cụ thể (trong đó có 75 tiêu chí đánh giá bằng số liệu, 19 tiêu chí đánh giá bằng nhận xét mức độ thực hiện) và 9 thiết chế huyện văn hóa. Kiểm điểm kết quả và mức độ thực hiện theo các tiêu chí trên đạt như sau:
Trong 75 tiêu chí đánh giá bằng số liệu, 30 tiêu chí đạt và 45 tiêu chí chưa đạt. Nguyên nhân chưa đạt do có một số tiêu chí phân kỳ thời gian thực hiện, một số nhóm tiêu chí do điều kiện khách quan tác động (tỷ trọng, cơ cấu kinh tế chưa đạt do tốc độ phát triển ảnh hưởng của suy giảm kinh tế). Một số tiêu chí chưa được chủ động trong việc xây dựng dự án, liên quan đến nguồn vốn đầu tư.
Trong 19 tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện, nhận thấy có 16 tiêu chí có tập trung thực hiện đạt yêu cầu về chất lượng cũng như hiệu quả. Còn 3 tiêu chí lớn đánh giá chưa đạt, đó là hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, nhất là nhà văn hóa xã; về ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, nhất là đối với các hộ chăn nuôi, môi trường trong các khu dân cư, chợ có xử lý nhưng tính triệt để và bền vững chưa cao, còn khiếu kiện, khiếu nại trong nhân dân. Nguyên nhân chưa đạt là do tính chủ động, sáng tạo ở cơ sở chưa cao, chưa có kinh phí cũng như nghiệp vụ của cán bộ phụ trách hoạt động các nhà văn hóa xã còn hạn chế. Một bộ phận dân cư chưa nhận thức đúng mức tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong sinh hoạt cũng như trong chăn nuôi. Trong giải tỏa đền bù còn nhiều vấn đề phức tạp, sự đồng thuận trong một bộ phận nhân dân chưa cao.
Về các thiết chế huyện văn hóa, theo đề án có 9 thiết chế. Tuy nhiên, qua xem xét điều kiện thực tiễn và nhu cầu sử dụng cũng như tình hình vốn, mặt bằng xây dựng còn khó khăn, huyện đã thống nhất với các ngành chuyên môn của tỉnh đề xuất tạm thời chưa có yêu cầu xây dựng sân vận động mới theo quy hoạch, chỉ nâng cấp sân vận động huyện hiện có; nâng cấp Trung tâm Văn hóa huyện theo hướng đa năng và gắn chung các thiết chế như nhà văn hóa thiếu nhi, thư viện huyện. Đến nay, đã và đang thực hiện các thiết chế như: đường 173 với tổng vốn đầu tư 13,326 tỷ đồng, đã tổ chức đấu thầu, hiện đang chờ tỉnh phê duyệt lựa chọn nhà thầu, dự kiến cuối tháng 9-2009 bàn giao mặt bằng đưa vào thi công. Đường 175 (dự án đường vào trung tâm các xã: An Khánh, Phú Túc, Phú Đức) do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, đang tiến hành thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hệ thống thoát nước quốc lộ 60 cũ đã hoàn thành đoạn từ mũi tàu đến cống Bà Chí (xã Tam Phước); phần còn lại đang phân bổ vốn thực hiện. Công viên huyện thi công đạt 69% khối lượng, đến cuối tháng 10-2009 sẽ hoàn thành. Hiện công trình này còn thiếu vốn (2,123 tỷ đồng), huyện đã đề nghị tỉnh xem xét phân bổ vốn. Huyện nâng cấp sân vận động huyện, tổng vốn đầu tư 1,027 tỷ đồng, đã hoàn thành hồ sơ và đang đề nghị chỉ định đơn vị thi công; nâng cấp Trung tâm Văn hóa huyện, tổng vốn đầu tư 5,1 tỷ đồng, đã  hoàn thành hồ sơ, hiện đang mời thầu để tiến hành đấu thầu theo quy định.
Ngoài ra, huyện còn tập trung thực hiện các công trình xây dựng cơ bản đã được phân bổ vốn đầu tư như chương trình kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 2 với 120 phòng học, vốn đầu tư 57,1 tỷ đồng, đã hoàn thành 23 phòng học; triển khai 37 công trình do huyện làm chủ đầu tư, trong đó thi công 20 công trình, đã đưa vào sử dụng 12 công trình, một số công trình chậm thi công do khó khăn về vốn, mặt bằng xây dựng. Bên cạnh đó, vốn kích cầu của Chính phủ được tỉnh phân bổ năm 2009 là 8 tỷ đồng, huyện đã hoàn thành hồ sơ mở rộng 3 tuyến đường liên xã với tổng chiều dài trên 30 km.
 Nhiều khó khăn, thử thách đặt ra cần giải quyết:
Do công tác dự báo tình hình trong dự án xây dựng huyện văn hóa chưa theo kịp diễn biến thực tiễn nên quá trình thực hiện gặp khó khăn, một số chỉ tiêu đạt thấp, tiến độ chậm. Cùng lúc tập trung nhiều nhiệm vụ quan trọng trong khi bộ máy tổ chức, năng lực cán bộ chuyên môn, cán bộ cơ sở chậm đổi mới, một số nơi, một số đơn vị chưa đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ. Huyện là địa bàn cửa ngõ của tỉnh, tập trung nhiều công trình, dự án, đây là điều kiện thuận lợi để huyện phát triển mọi mặt. Tuy nhiên, huyện gặp khó khăn trong công tác giải tỏa đền bù, an ninh trật tự. Từ đó chi phối nhiều mặt trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, ảnh hưởng một phần đến tiến độ, chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa, tiến độ xây dựng huyện văn hóa.
Những nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục xây dựng huyện văn hóa:
Huyện tập trung cho công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trong nhân dân về xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện đồng bộ trên hai mặt về chiều rộng và chiều sâu, kết hợp tuyên truyền qua học tập, giáo dục và trực quan; nâng chất các hoạt động văn hóa truyền thống, văn nghệ, củng cố nâng cao các cơ sở vật chất phục vụ văn hóa; tiếp tục nâng chất các tiêu chí đã đạt theo hướng bền vững hơn, tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Trong đó, tập trung xây dựng đạt 100% xã văn hóa (đã công nhận
20/23 xã, thị trấn), 70% ấp văn hóa kiểu mẫu, 99% gia đình văn hóa. Củng cố và tiếp tục xây dựng tiếp các thiết chế xã văn hóa.
    

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN