Hướng đến phát triển thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp 

13/06/2024 - 11:08

BDK - Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn với phát triển chuỗi giá trị nông sản chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030, đến nay, toàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp và chuỗi giá trị.

Sản phẩm sầu riêng Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Phú đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh, toàn tỉnh hiện có 67 tổ hợp tác, 78 hợp tác xã, 4 tổ liên kết tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Với diện tích vùng trồng sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, GAP và tương đương đạt khoảng 24.700ha.

Thời gian qua, ngành nông nghiệp đã tập trung xây dựng mã số vùng trồng đáp ứng yêu cầu xuất khẩu thị trường ngoài nước. Cụ thể, đến nay toàn tỉnh có 26 mã số vùng trồng nội địa với tổng diện tích hơn 1.037ha; 54 vùng trồng xuất khẩu (được cấp 118 mã) với diện tích hơn 964ha và có 6 doanh nghiệp được cấp mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu sang các thị trường như: Hoa Kỳ, New Zealand, Châu Âu, Trung Quốc, Thái Lan...

Về xây dựng thí điểm vùng nguyên liệu tập trung, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các địa phương rà soát, xây dựng vùng sản xuất tập trung đối với các đối tượng chủ lực, xây dựng mô hình thí điểm và hỗ trợ phát triển mã số vùng trồng, chỉ dẫn địa lý đảm bảo truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm làm cơ sở cho các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Sản xuất nông nghiệp đang từng bước chuyển đổi theo quy chuẩn sạch, an toàn, tập trung xây dựng chứng nhận chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, sản phẩm OCOP… hướng đến phát triển thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp địa phương trong thời gian tới. Được biết, đến nay, tỉnh cũng đã có 313 sản phẩm xây dựng thành công tiêu chuẩn sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 256 sản phẩm còn thời hạn và có 57 sản phẩm hết thời hạn theo quyết định được công nhận.

Tin, ảnh:  Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN