Huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo

24/10/2022 - 05:36

BDK - Theo mục tiêu đề ra tại Chương trình số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy, năm 2022 có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (NC), 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Theo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) tỉnh, 9 tháng năm 2022, tỉnh đã xét và công nhận 17 xã đạt chuẩn NTM, 7 xã đạt chuẩn NTMNC.

Nhựa hóa đường xã nông thôn mới Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre.

Nhựa hóa đường xã nông thôn mới Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre.

Hiệu quả các chương trình

Trong năm 2022, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt so với mục tiêu đề ra đối với xã NTM (113,3%). Tính đến nay, toàn tỉnh có 80 xã đạt chuẩn NTM, 24 xã đạt 15 - 18 tiêu chí (TC), 38 xã đạt 10 - 14 TC và không có xã đạt dưới 10 TC. Trong 80 xã đạt chuẩn NTM, có 20 xã đạt chuẩn NTMNC. Trung bình đạt 16,74 TC/xã.

Công tác giảm nghèo bền vững, hiện toàn tỉnh có 17.097 hộ nghèo, chiếm 4,27% và 17.014 hộ cận nghèo, chiếm 4,25% theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025, tăng 37 hộ nghèo và tăng 18 hộ cận nghèo so với đầu năm 2022. Ước tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 giảm còn 2,75%.

Trong năm 2022, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các giải pháp giảm nghèo nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Đã triển khai đầu tư xây dựng 49 công trình cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn 21 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển ở các huyện Giồng Trôm, Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, tổng kinh phí trên 133 tỷ đồng. Đến nay, các huyện đã khởi công mới 12 công trình, các công trình còn lại đang hoàn thiện hồ sơ thi công và dự kiến sẽ khởi công trong tháng 10-2022. Thực hiện chính sách mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 37.199 người nghèo, 44.940 người cận nghèo và 158.603 người dân tại các xã bãi ngang ven biển, tổng kinh phí 165,62 tỷ đồng. Triển khai thực hiện 49 mô hình giảm nghèo, với 392 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia, tổng kinh phí 5,45 tỷ đồng. Thực hiện giải ngân vốn vay cho 3.651 lượt hộ cận nghèo, 2.589 lượt hộ nghèo, 1.769 lượt hộ mới thoát nghèo, 2.392 lượt hộ hoạt động kinh tế vùng khó khăn để phát triển sinh kế; đồng thời, giải ngân cho 13.370 hộ vay chương trình nước sạch - vệ sinh môi trường, 735 lượt hộ vay chương trình học sinh, sinh viên; 5.510 lượt hộ vay Quỹ quốc gia về việc làm; tổng kinh phí 964,5 tỷ đồng. 

Tình hình giải ngân vốn

Việc phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đối với 2 CTMTQG được quan tâm thực hiện tốt. Theo đó, đối với vốn ngân sách Trung ương, phân bổ 796.790 triệu đồng thực hiện CTMTQG xây dựng NTM, phân bổ 334.507 triệu đồng thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững. Đối với ngân sách tỉnh, phân bổ 1.000 tỷ đồng vốn xổ số kiến thiết thực hiện CTMTQG xây dựng NTM. Hiện nay, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các CTMTQG tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân vốn năm 2022 của các CTMTQG theo các nguồn vốn đạt khá. Đối với vốn ngân sách Trung ương, đã phân bổ chi tiết 214.760 triệu đồng vốn đầu tư phát triển để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn các xã thực hiện CTMTQG xây dựng NTM, đã giải ngân đạt 32,59% kế hoạch vốn, ước đến ngày 31-1-2023 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Phân bổ chi tiết 130.041 triệu đồng vốn đầu tư phát triển để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững, đã giải ngân đạt 18,01% kế hoạch, ước đến ngày 31-1-2023 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.

Đối với vốn ngân sách tỉnh, đã phân bổ chi tiết 157.820 triệu đồng vốn xổ số kiến thiết đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn các xã thực hiện CTMTQG xây dựng NTM, đã giải ngân 105.961 triệu đồng, đạt 66,97% kế hoạch vốn, ước đến ngày 31-1-2023 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.

Như vậy, tổng vốn huy động xây dựng NTM 9 tháng năm 2022 là 1.156,941 tỷ đồng. Đến nay, vốn Trung ương giải ngân 32,59%, vốn tỉnh giải ngân được 66,97%, vốn lồng ghép giải ngân được 86,9%. Riêng vốn tín dụng ngân hàng, trong 9 tháng đã cho vay 30.400 tỷ đồng, đạt 76% so với kế hoạch.

Theo Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, sắp tới, các sở, ngành tỉnh hoàn chỉnh công tác hướng dẫn thực hiện các TC về NTM giai đoạn 2021 - 2025 và cụ thể hóa các chương trình chuyên đề về xây dựng NTM. Hỗ trợ, hướng dẫn địa phương thực hiện các bộ TC về NTM giai đoạn 2021 - 2025. Khơi dậy và phát huy các giá trị văn hóa địa phương. Tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng của từng xã chưa có quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, NTMNC, NTM kiểu mẫu. Tiếp tục triển khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững. Phát huy hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, từ đó tạo đòn bẩy hỗ trợ người lao động mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh trật tự tại địa phương...

“Công tác xây dựng NTM luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân trên địa bàn tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản chỉ đạo thúc đẩy tiến độ thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025. Trong 9 tháng năm 2022, tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện “Ngày Chủ nhật NTM”, đã hoàn thành mục tiêu năm 2022 về xây dựng xã đạt chuẩn NTM”.

(Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn)

 Bài, ảnh: Hoàng Phương

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN