Kết quả bước đầu thực hiện chính sách phát triển thủy sản

04/12/2015 - 07:26
Đóng tàu đánh bắt xa bờ ở xã Bình Thắng, huyện Bình Đại.

Từ khi có Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7-7-2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), ngân hàng đã tổ chức đăng ký, thẩm định và triển khai hướng dẫn cho người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi đã bước đầu đem lại kết quả khả quan. Tuy nhiên, số lượng tàu tham gia đóng mới chưa nhiều, trong khi chỉ tiêu của tỉnh là 45 tàu, trong đó có 15 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá, còn lại là tàu đánh bắt xa bờ.

 

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, UBND tỉnh đã phê duyệt 3 đợt danh sách chủ đầu tư đóng mới, nâng cấp tàu với tổng số 22 chủ đầu tư. Hiện có 7 chủ đầu tư đóng mới xin rút không tham gia chương trình, còn lại 15 chủ đầu tư. Cụ thể, có 12 chủ đầu tư đóng mới tàu dịch vụ hậu cần, trong đó 4 chủ đầu tư tàu vỏ thép, 8 chủ đầu tư tàu vỏ gỗ và 3 chủ đầu tư nâng cấp tàu làm nghề dịch vụ hậu cần. 

Có 1 chủ đầu tư đã thi công nâng cấp xong và đưa tàu vào hoạt động, ngân hàng giải ngân 2,7 tỷ đồng. 2 chủ đầu tư đóng mới tàu dịch vụ hậu cần vỏ gỗ đã nghiệm thu và ngân hàng đã giải ngân với tổng số tiền 8,233 tỷ đồng. Cụ thể, 1 tàu đã đi vào hoạt động của bà Phan Thị Chiến ở xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, ngân hàng đã giải ngân với số tiền 5,067 tỷ đồng. 1 tàu đã nghiệm thu chạy thử của ông Nguyễn Văn Bạc, xã An Thủy, huyện Ba Tri, ngân hàng giải ngân số tiền 3,165 tỷ  đồng, dự kiến cuối tháng 12-2015 sẽ đưa tàu vào hoạt động. Các chủ đầu tư đóng mới, nâng cấp tàu cá vỏ gỗ còn lại đang thi công. Riêng  4 chủ đầu tư đóng mới tàu thép đang làm thủ tục thiết kế và tìm đơn vị thi công, trong đó 2 chủ đầu tư đã phê duyệt thiết kế đang tìm đơn vị thi công, 2 chủ đầu tư còn lại đang làm thủ tục thiết kế.

UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách đủ điều kiện hỗ trợ bảo hiểm 4 đợt với tổng số 1.358 tàu, trong đó có 652 tàu có công suất từ 90 đến dưới 400CV; 706 tàu có công suất từ 400CV trở lên. Kết quả chi hỗ trợ từ kinh phí ngân sách nhà nước là 13,595 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ bảo hiểm thân tàu: 12,287 tỷ đồng; hỗ trợ bảo hiểm tai nạn thuyền viên 1,202 tỷ đồng; hỗ trợ bảo hiểm ngư lưới cụ 106 triệu đồng. Tỉnh đã phê duyệt danh sách tàu đủ điều kiện hỗ trợ phí vận chuyển hàng hóa 5 đợt với tổng số 19 tàu. Trên cơ sở danh sách phê duyệt đủ điều kiện của tỉnh, các chủ tàu lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa. Hiện nay, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt chi hỗ trợ đợt I năm 2015 cho 11 chủ tàu với số tiền hỗ trợ 3,6 tỷ đồng.

Trong quá trình triển khai còn nhiều bất cập, chưa có giải pháp tháo gỡ, Bến Tre đề nghị Bộ NN&PTNT và các bộ, ngành có liên quan sớm hướng dẫn việc sử dụng máy cũ (đã qua sử dụng) đối với trường hợp nâng cấp tàu cá theo Nghị định số 67.                       

 

 

Bài, ảnh: T. Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN