Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất tại tỉnh

22/03/2023 - 08:21

BDK - Việc phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, trong đó có tỉnh Bến Tre, được Thủ tướng Chính phủ ban hành vào tháng 3-2022. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND cấp tỉnh thực hiện triển khai kế hoạch sử dụng đất phải dựa trên kế hoạch huy động tài chính cho công tác thu hồi đất, tái định cư, thu hút các dự án đầu tư, chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng đất, không để đất hoang hóa; đảm bảo hiệu quả cả về kinh tế - xã hội và môi trường, phát triển bền vững.

Tỉnh đã kiến nghị xin điều chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng sang rừng phòng hộ (trong ảnh là rừng tại huyện Thạnh Phú).

Tỉnh đã kiến nghị xin điều chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng sang rừng phòng hộ (trong ảnh là rừng tại huyện Thạnh Phú).

Quy hoạch sử dụng đất

Sau 1 năm thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025, UBND tỉnh vừa có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện.

Tính đến tháng 2-2023, trên cơ sở chỉ tiêu Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg, UBND tỉnh đã phân bổ cho các huyện, thành phố, đồng thời đã cập nhật vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (qua phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện), đến nay, có 2/9 huyện được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, các huyện, thành phố còn lại đang trình hoặc đang hoàn chỉnh để trình phê duyệt. Quy hoạch tỉnh cũng như quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cơ bản phù hợp với chỉ tiêu quốc gia phân bổ.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021, 2022 được UBND tỉnh đánh giá là cơ bản phù hợp với chỉ tiêu quốc gia phân bổ và xu hướng biến động đất đai trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2030. Do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 nên kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021, 2022 thấp so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Quá trình thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg, tỉnh có những khó khăn, vướng mắc. Từ đó, tỉnh có kiến nghị về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Diện tích đất rừng phòng hộ và đặc dụng phân bổ trên địa bàn tỉnh cao hơn khả năng đáp ứng thực tế của tỉnh 2.413ha do chỉ tiêu diện tích rừng đặc dụng đã được cộng vào rừng phòng hộ. Tuy nhiên, vẫn giữ nguyên diện tích rừng đặc dụng.

Tình hình thực tế hiện nay khu rừng huyện Thạnh Phú không đảm bảo các tiêu chí rừng đặc dụng. UBND tỉnh đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin điều chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng sang rừng phòng hộ và Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, đang trình Chính phủ phê duyệt không còn rừng đặc dụng ở Bến Tre.

Đối với đất khu công nghiệp, theo chỉ tiêu phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, tỉnh được phân bổ diện tích đất khu công nghiệp trong quy hoạch sử dụng đến năm 2030 là 1.372ha, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 là 361ha. Kết quả kiểm kê đất đai năm 2019, thống kê đất đai năm 2020, diện tích đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là 238ha (2 Khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp, huyện Châu Thành).

Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, tỉnh đang thực hiện đầu tư và đã hoàn thành giải phóng mặt bằng trên 90% (sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2023) đối với Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 4-10-2017) tổng diện tích 232ha. Hiện nay, có rất nhiều nhà đầu tư đã đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp này (với diện tích đăng ký hơn 50% diện tích đất bố trí sản xuất công nghiệp). Bên cạnh đó, theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 thì tỉnh sẽ đầu tư thêm 1 khu công nghiệp ở huyện Thạnh Phú với quy mô 320ha. Đến năm 2025, nhu cầu diện tích khu công nghiệp tỉnh là 790ha, cao hơn chỉ tiêu phân bổ 429ha.

Đối với đất cơ sở giáo dục và đào tạo, chỉ tiêu quốc gia phân bổ đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 là 783ha. Tuy nhiên, sau khi cân đối diện tích đất cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh theo phương án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo thì tỉnh cần 561ha, thấp hơn chỉ tiêu phân bổ 222ha.

UBND tỉnh đã kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 đối với Bến Tre. Cụ thể, chỉ tiêu đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: Điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 đối với tỉnh với chỉ tiêu đất rừng phòng hộ 6.097ha và diện tích đất rừng đặc dụng 0ha.

Chỉ tiêu đất khu công nghiệp: Điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh đối với đất khu công nghiệp, tăng từ 361ha thành 790ha để cập nhật vào kế hoạch 5 năm cấp tỉnh đảm bảo đủ điều kiện giao, cho thuê đất đối với Khu công nghiệp Phú Thuận 232ha và kêu gọi đầu tư đối với Khu công nghiệp An Nhơn (Thạnh Phú) 320ha.

Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Điều chỉnh giảm 222ha (từ 783ha thành 561ha) do trong quá trình thực hiện tỉnh đã bố trí các công trình giáo dục theo phương án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo nhưng không sử dụng hết chỉ tiêu phân bổ.

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN