Kết quả thực hiện vận động, quản lý, sử dụng nguồn lực phục vụ phòng chống dịch Covid-19

11/06/2022 - 16:56

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tính từ ngày 1-1 đến ngày 7-6-2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận, phân bổ sử dụng bằng tiền số dư năm 2021 chuyển sang 32,818 tỷ đồng. Năm 2022, số tiền đã tiếp nhận 2,180 tỷ đồng. Trong đó, số tiền do Mặt trận Trung ương phân bổ là 180 triệu đồng, số tiền do tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh hỗ trợ là 2 tỷ đồng. Số tiền đã phân bổ, sử dụng 20,011 tỷ đồng; trong đó số tiền chuyển về Mặt trận Trung ương ủng hộ mua vắc-xin là 153 triệu đồng, mua thiết bị y tế là 17,425 tỷ đồng, hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng chống dịch là 400 triệu đồng, hỗ trợ người dân gặp khó khăn là 1,962 tỷ đồng, chi hỗ trợ lực lượng bị nhiễm bệnh (F0, F1) là 71 triệu đồng. Hiện số tiền tồn đến ngày 7-6-2022 là 14,986 tỷ đồng.

Riêng tiếp nhận, phân bổ sử dụng bằng hiện vật tồn năm 2021 chuyển sang 2 đồ bảo hộ y tế, 1.000 chai dầu gió, 893 hộp khẩu trang. Tiếp nhận hiện vật với tổng trị giá 1,846 tỷ đồng. Trong đó, vật tư y tế gồm: 10.000 bộ đồ bảo hộ y tế, 10.000 đôi găng tay, 10.000 kính chắn giọt bắn, 10.000 cái khẩu trang với tổng trị giá quy đổi thành tiền 1,835 tỷ đồng. Lương thực, thực phẩm gồm 2.400 hộp sữa Vinamilk. Đã phân bổ hiện vật gồm 1.053 hộp khẩu trang, 10.000 bộ đồ bảo hộ y tế, 10.000 đôi găng tay, 10.000 kính chắn giọt bắn, 1.000 chai dầu gió, 2.400 hộp sữa Vinamilk. Tồn hiện vật đến ngày 07-6-2022 gồm 2 đồ bảo hộ y tế, 341 hộp khẩu trang.

Thu Huyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN