Kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất các khoản vay theo Nghị định số 36/2022/NÐ-CP

09/11/2023 - 21:01

BDK - Tính đến nay, toàn quốc có khoảng 3,8 triệu khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đủ điều kiện hỗ trợ lãi suất (HTLS) theo Nghị định số 36/2022/NĐ ngày 30-5-2022 của Chính phủ. Số tiền HTLS đến hết tháng 10-2023 đạt khoảng 2.999 tỷ đồng.

Trên cơ sở quy định về chính sách thực hiện HTLS và tình hình thực hiện chính sách HTLS thực tế, Tổng giám đốc NHCSXH đã ban hành Thông báo số 8572/NHCS-KTTC ngày 26-10-2023 về việc kết thúc thực hiện HTLS đối với các khoản vay tại NHCSXH theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30-5-2022 của Chính phủ vào ngày 31-10-2023. Đồng thời, sẽ thực hiện công khai thông tin kết thúc thực hiện HTLS, danh sách HTLS tại website NHCSXH (www.vbsp.org.vn), tại trụ sở Sở Giao dịch NHCSXH, trụ sở NHCSXH cấp tỉnh, trụ sở phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện và tại điểm giao dịch NHCSXH xã/phường/thị trấn khi NHCSXH có thông báo.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh xin thông báo về thời gian kết thúc HTLS Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30-5-2022 của Chính phủ để quý cơ quan, đơn vị, các đối tượng thụ hưởng và nhân dân biết để thực hiện, theo dõi và giám sát.

Văn Chiến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN