Khai giảng lớp quản trị mạng

03/03/2009 - 13:57

Thực hiện Dự án tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh giai đoạn 2006-2010 (Dự án 06),  Phòng Công nghệ thông tin  - Cơ yếu Văn phòng Tỉnh ủy đã khai giảng lớp tập huấn quản trị mạng cho các cán bộ là quản trị mạng của Thị ủy, huyện ủy và các ban, đoàn thể tỉnh, tại VPTU từ ngày 2 đến 13-3-2009.

Với nhiều nội dung quan trọng như: Tổng quan về mô hình mạng các cấp trong hệ thống các cơ quan Đảng theo Dự án 06 và giới thiệu hệ thống thiết bị chính đã và đang triển khai; Cấu hình Router; Cấu hình Modem quay số; Cài đặt, khắc phục sự cố hệ thống mạng của đơn vị; Một số nội dung cơ bản về quản lý khai thác mạng diện rộng của Tỉnh ủy… 

Khóa tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ cài đặt, quản trị, nâng cấp mạng thông tin diện rộng của cấp ủy theo đúng yêu cầu, đảm bảo hoạt động truy cập thông tin liên tục, tin cậy, an toàn, vận hành hệ thống mạng máy vi tính của các cơ quan đúng chức năng, nhiệm vụ và các quy định của Tỉnh ủy. Ngoài ra, lớp được đi thực tế tại Thị xã ủy để thực hành thiết kế hệ thống mạng từ Thị ủy đến các Đảng ủy xã, phường trọng điểm.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó Chánh VPTU nhấn mạnh, mặc dù cơ chế, chính sách cho cán bộ quản trị mạng còn nhiều bất cập, nhưng các đồng chí đã có nhiều cố gắng tạo chuyển biến tích cực, phục vụ thiết thực có hiệu quả cho các cấp ủy Đảng cơ sở, đặc biệt sau khóa tập huấn, các học viên phải áp dụng những kiến thức được trang bị để triển khai thực hiện tốt Dự án 06, 100% Đảng ủy xã, phường từ nay đến hết năm 2009 đều được nối mạng diện rộng của Tỉnh ủy để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tin học hóa trong hệ Đảng tỉnh.

Ngọc Đài

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN