Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI

06/07/2022 - 10:20

BDK.VN - Sáng 6-7-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9. Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì hội nghị.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu.

Cùng tham dự có Phó vụ trưởng Vụ địa phương 8 - Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Minh Tuấn; Hàm vụ trưởng, cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Việt; Phó vụ trưởng Vụ địa bàn 8, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Châu Văn Trưởng.

Hội nghị lần thứ 9, khoá XI thảo luận, cho ý kiến về các nội dung Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2022; Tờ trình xin ý kiến đối với những nội dung chính của Báo cáo giữa kỳ - Quy hoạch tỉnh Bến Tre; Tờ trình xin chủ trương về xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I trước năm 2030; Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình số 14-CTr/TU ngày 27-7-2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ; Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030; Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về Phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030; Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29-12-2021 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng khác.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu khai mạc hội nghị. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ lưu ý thêm một số vấn đề liên quan đến các nội dung và nhiệm vụ của hội nghị, nêu vấn đề có tính chất gợi mở để các đại biểu quan tâm trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định. Khái quát có 3 nhóm nội dung lớn: Nhóm nội dung thứ nhất về Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2022. Nhóm nội dung thứ 2 về Thảo luận cho ý kiến các tờ trình xin ý kiến đối với những nội dung chính của Báo cáo giữa kỳ - Quy hoạch tỉnh Bến Tre; xin chủ trương về xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I trước năm 2030. Nhóm nội dung thứ 3 về Thảo luận cho ý kiến các báo cáo sơ kết định kỳ thực hiện các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và một số nội dung quan trọng khác.        

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

“Nội dung Hội nghị lần này là rất nhiều và đều là những nội dung rất quan trọng, đặc biệt là đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Tôi đề nghị từng đồng chí với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, kết hợp giữa nội dung các văn bản với liên hệ thực tiễn ở cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách để góp ý làm rõ thêm, toàn diện, sâu sắc hơn những nội dung của hội nghị, từ đó đi đến hoàn thiện, thống nhất, thông qua và hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu của hội nghị.”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh.

Sau lễ khai mạc, hội nghị chia tổ thảo luận và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 7-7-2022.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN