Khai mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc

25/02/2008 - 21:47
Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc (ảnh minh họa).

Hội nghị thảo luận dự thảo Nghị quyết về thúc đẩy cải cách thể chế quản lý hành chính và Đề án cải cách cơ cấu chính phủ; thảo luận về danh sách ứng cử viên lãnh đạo bộ máy Nhà nước

Ngày 25/2, Hội nghị Trung ương 2 Khóa 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai mạc tại Bắc Kinh. Hội nghị thảo luận dự thảo Nghị quyết về thúc đẩy cải cách thể chế quản lý hành chính và Đề án cải cách cơ cấu chính phủ; thảo luận về danh sách ứng cử viên lãnh đạo bộ máy Nhà nước và ứng cử viên lãnh đạo Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân (gọi tắt là Chính hiệp) để giới thiệu lên Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 11 và Kỳ họp thứ nhất  Chính hiệp khóa 11 Trung Quốc xem xét, quyết định vào tháng 3 tới.

Trước Hội nghị Trung ương 2, Bộ Chính trị Trung Quốc đã họp vào ngày 22/2, bàn về nội dung dự thảo 2 văn kiện trên. Giáo sư Uông Ngọc Khải, Học viện Hành chính Quốc gia Trung Quốc cho biết, theo tinh thần cuộc họp của Bộ Chính trị, việc xây dựng một xã hội kiểu hình phục vụ sẽ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác cải cách thể chế quản lý hành chính của Trung Quốc thời gian tới. Theo đó, chức năng chủ yếu của Chính phủ sẽ chuyển sang vai trò điều tiết kinh tế, giám sát thị trường, quản lý xã hội và phục vụ công cộng, trong đó, đặc biệt quan tâm đến vai trò phục vụ công cộng và quản lý xã hội. Theo Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc sẽ không ngừng mở rộng các loại hình phục vụ công cộng, từng bước xây dựng hệ thống phục vụ công cộng mang tính toàn dân, công bằng và bền vững, nhằm kiên trì tôn chỉ của Đảng là toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân.

Về đề án cải cách bộ máy Chính phủ, Giáo sư Uông Ngọc Khải không tiết lộ chi tiết, mà chỉ cho biết, khung cải cách bộ máy Chính phủ về cơ bản đã được ấn định. Trong quá trình nghiên cứu, ban cải cách bộ máy Chính phủ Trung Quốc đã tham khảo ý kiến của các ban ngành chức năng và các địa phương, trong đó có đặc khu hành chính Hồng Kông. Giáo sư Uông Ngọc Khải khẳng định, các kịch bản về đề án cải cách bộ máy Chính phủ lan truyền trong dư luận thời gian qua đều không có độ tin cậy. Đó chẳng qua chỉ là những kiến nghị được nêu ra.

Gần đây, có tin từ Hồng Kông cho hay, Trung Quốc có khả năng sẽ rút gọn bộ máy hành pháp hiện nay từ 28 Bộ xuống còn 21 Bộ, trong đó sẽ có một số siêu Bộ./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN