Khai mạc Kỳ họp thứ 20 và tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

19/03/2021 - 09:25

BDK.VN - Sáng ngày 19-3-2021, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Nguyễn Thị Yến Nhi đã chủ trì Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp đột xuất) và tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tiến hành xem xét, thảo luận, quyết nghị một số vấn đề quan trọng như: Chính sách hỗ trợ cho người dân chăm sóc, khôi phục vườn dừa bị ảnh hưởng sau hạn mặn trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; quy định mức chi phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2021 và phân bổ danh mục chi tiết nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020; về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bến Tre; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; thông qua Nghị quyết về chủ trương nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển tỉnh Bến Tre. Đây là một bước quan trọng để cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi cho rằng: Việc tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh có nhiệm vụ xem xét, đánh giá toàn diện tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban và Tổ đại biểu HĐND tỉnh; về thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, chức năng giám sát của HĐND tỉnh thông qua hoạt động tại các kỳ họp HĐND tỉnh, hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, theo dõi đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh. Xem xét báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; công tác Mặt trận tham gia xây chính quyền nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Xem xét báo cáo của UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh có thời gian thực hiện đến cuối năm 2020.

“Với tinh thần trách nhiệm của mình, từng đại biểu tập trung nghiên cứu, cho ý kiến và quyết nghị các nghị quyết trình tại kỳ họp với tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Các đại biểu nhìn thẳng vào sự thật, tập trung thảo luận đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được, những mặt ưu điểm để tiếp tục phát huy và đánh giá đúng thực chất những mặt còn hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức, hoạt động của mỗi tổ chức và đề xuất giải pháp kiện toàn, cải tiến, đổi mới để hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt chất lượng, hiệu quả, hiệu lực cao hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh, đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển nhanh và bền vững” - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN