Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

27/02/2022 - 10:50

BDK.VN - Tại Công văn số 882 của UBND tỉnh ngày 21-2-2022, UBND tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương quán triệt và quyết liệt, nhất quán thực hiện các mục tiêu trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Khuyến khích doanh nghiệp tăng năng lực sản xuất, xuất khẩu.

Khuyến khích doanh nghiệp tăng năng lực sản xuất, xuất khẩu.

Theo đó, tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, từ những kinh nghiệm đã có, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, giải pháp đế ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh; tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã đề ra theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Tinh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ (về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”)…

Song song đó phải bắt tay ngay vào công việc để thúc đẩy mạnh mẽ và nhanh chóng mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm để phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2022. Bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng đối với các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ phải thực hiện trong quý I-2022.

Khẩn trương triển khai chi tiết dự toán chi, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm 2022; trong đó ưu tiên xử lý sớm thủ tục hoàn ứng trước kế hoạch, chi trả đền bù giải phóng mặt bằng; sớm giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án khởi công mới đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư để làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định đầu tư các dự án. Người đứng đầu các cấp, các ngành phải chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân đầu tư công.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ kịch bản tăng trưởng GRDP chung của cả năm, 6 tháng và từng quý theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu triển khai có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế của UBND tỉnh; các giải pháp phát triển toàn diện kinh tế - xã hội đạt theo kế hoạch đề ra. Tăng cường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế tỉnh triển khai việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28-1-2022 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có giải pháp huy động nguồn lực cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gắn với tiến độ triển khai các nhiệm vụ của chương trình, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh triển khai hiệu quả, kịp thời các chính sách tiền tệ của Trung ương, bảo đảm hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, an toàn và hiệu quả, cung ứng đầy đủ, kịp thời vốn tín dụng hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng an toàn, hiệu quả gắn với nâng cao chất lượng, tập trung vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; tích cực triển khai thực hiện các giải pháp tín dụng góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp sớm phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh ảnh hưởng bới dịch Covid-19 theo phương châm “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đặc biệt là tình hình hạn mặn để chủ động thực hiện các giải pháp phòng chống hiệu quả; vận hành đồng bộ, khoa học hệ thống cống, cải tạo kênh, mương... bảo đảm đủ lượng nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đồng thời tăng cường các biện pháp để giữ nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Sở Công Thương quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ phù hợp với điều kiện hiện nay; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án năng lượng, công nghiệp có quy mô lớn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với thị trường để thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản chủ lực của tỉnh. Đa dạng hóa thị trường, thúc đẩy xuất khẩu bền vững, tận dụng cơ hội từ thị trường có FTA, đẩy mạnh xuất khẩu. Phát triển da dạng, phù hợp các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại; vận hành hiệu quả sàn giao dịch thương mại điện tử “Đặc sản Bến Tre”.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN