Khảo sát, đánh giá công tác triển khai thực hiện mô hình, dự án giảm nghèo ở huyện Ba Tri

28/09/2022 - 10:53

BDK.VN - Đoàn khảo sát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Trưởng phòng Quản lý công tác xã hội Nguyễn Hoàng Dân làm trưởng đoàn có chuyến khảo sát thực tế, đánh giá công tác triển khai thực hiện mô hình, dự án giảm nghèo trên địa bàn huyện Ba Tri.

Đoàn khảo sát thực tế tại hộ hộ Nguyễn Văn Bé Anh (ấp Giồng Quéo).

Đoàn khảo sát thực tế tại hộ hộ Nguyễn Văn Bé Anh (ấp Giồng Quéo).

Đoàn đến khảo sát thực tế các hộ gia đình thuộc dự án giảm nghèo tại xã An Ngãi Tây. Sau khi khảo sát thực tế, đoàn làm việc lãnh đạo xã An Ngãi Tây. Địa phương đã trình bày những kết quả đạt được trong triển khai Dự án tạo sinh kế giúp cải thiện kinh tế gia đình của hộ nghèo, cận nghèo ở địa phương. An Ngãi Tây đã đề xuất kế hoạch, phương hướng triển khai công tác giảm nghèo thích ứng tại địa phương trong thời gian tới.

An Ngãi Tây chủ yếu nuôi bò, địa phương đề xuất cần mở rộng hỗ trợ mua bán hay công việc khác. Nâng nguồn vốn vay để phù hợp thực tế…Năm 2017, xã An Ngãi Tây được hỗ trợ kinh phí 40 triệu đồng giúp 2 hộ nghèo nuôi bò sinh sản, thu nhập được 20 triệu đồng/hộ. Năm 2018, kinh phí trên 161 triệu đồng, hỗ trợ 12 hộ mô hình nuôi bò sinh sản, 8 hộ cận nghèo và 4 hộ mới thoát nghèo, 1 hộ cận nghèo đã thoát nghèo. Năm 2019, kinh phí trên 119 triệu đồng, trong 9 hộ tham gia gia mô hình đã có 8 hộ thoát nghèo, 1 hộ do bị bệnh nên chưa thoát nghèo. Năm 2020, kinh phí trên 142 triệu đồng, 11 hộ tham gia mô hình nuôi bò sinh sản đã có 10 hộ thoát nghèo, 1 hộ mổ tim chưa thoát cận nghèo. Năm 2021, kinh phí 20 triệu đồng, 1 hộ tham gia dự án viết đơn xin thoát nghèo.  Năm 2022, kinh phí trên 142 triệu đồng hỗ trợ 5 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo tham gia dự án giảm nghèo.

Tin, ảnh: Lê Đệ

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN