Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính

02/11/2015 - 07:45

Ông Võ Văn Sơn (xã Giao Long, huyện Châu Thành) hỏi: Tôi khiếu nại quyết định xử phạt hành chính đã lâu nhưng chưa được giải quyết. Xin hỏi thời hạn giải quyết khiếu nại (GQKN) là bao lâu, trường hợp của tôi phải làm sao?

Báo Đồng Khởi trả lời: Theo quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại, thời hạn GQKN lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thời hạn GQKN không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 33 Luật Khiếu nại: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định GQKN lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền GQKN lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày. Trường hợp khiếu nại lần hai, người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo quyết định GQKN lần đầu, các tài liệu có liên quan cho người có thẩm quyền GQKN lần hai.

Hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định GQKN lần đầu thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Như vậy, ông có thể khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính.

BĐK

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN