Khoảng 80 tỷ đồng xây dựng nhà vệ sinh trường học

28/07/2009 - 08:54

Năm học 2008-2009, về giáo dục mầm non, và phổ thông, Bến Tre có 506 trường với 1.151 điểm trường, 15.506 cán bộ giáo viên và 228.949 học sinh. Đầu năm 2009, tỉnh tổ chức khảo sát thực trạng nhà vệ sinh trong trường học, kết quả như sau: số nhà vệ sinh (NVS) còn sử dụng tốt là 326 (tỷ lệ 28,3%), NVS xuống cấp, hư hỏng nặng là 258 (31,1%); số điểm trường chưa có NVS là 467 (40,6%).

Các NVS hư hỏng nặng phần lớn được xây dựng từ các nguồn kinh phí ngoài ngân sách, với thiết kế tạm thời không đúng qui cách. Các điểm trường chưa có NVS đa số là các điểm trường ấp.

Chỉ riêng trong 489 điểm trường mầm non, chỉ có 129 có NVS đang sử dụng tốt (26,3%); 114 có NVS hư hỏng nặng (23,3%) và 246 điểm trường chưa có NVS, tỉ lệ 50,4%... Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh lấy nguồn vốn từ quỹ xổ số kiến thiết khoảng 80 tỷ đồng để đầu tư xây dựng NVS cho tất cả các điểm trường nằm trong quy hoạch mạng lưới trường lớp, cụ thể là cho giáo dục: mầm non (241), tiểu học (287), trung học cơ sở (64). Tổng cộng xây dựng 592 NVS, được tiến hành từ nay đến cuối năm 2010.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN