Kiểm toán Nhà nước Đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế phối hợp kiểm toán tại tỉnh

28/09/2018 - 14:24

Phó tổng kiểm toán Nhà nước Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế phối hợp của Bến Tre.

Phó tổng kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế phối hợp của Bến Tre.

Ngày 28-9-2018, tại UBND tỉnh, diễn ra hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực IX với HĐND và UBND tỉnh. Phó tổng kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh, Kiểm toán trưởng Khu vực IX Nguyễn Huỳnh Tịnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì.

Sau khi Quy chế phối hợp được ký kết, HĐND, UBND tỉnh đã tích cực thực hiện các nội dung để KTNN thực hiện tốt nhiệm vụ từ khi lập kế hoạch kiểm toán, tiến hành kiểm toán và thực hiện kiến nghị kiểm toán. Công tác kiểm toán của KTNN đã giúp cho Thường trực HĐND và UBND tỉnh đánh giá đúng những ưu điểm và tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách và quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại địa phương. KTNN khu vực IX thường xuyên phối hợp với UBND tỉnh xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán thông tin đến HĐND, UBND tỉnh.

Công tác phối hợp vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, công tác phối hợp cung cấp tài liệu các kỳ họp của HĐND tỉnh, các văn bản quản lý điều hành ngân sách do HĐND và UBND tỉnh ban hành phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán hàng năm còn chưa đầy đủ, kịp thời. Việc cung cấp tài liệu thực hiện kiểm toán tại các cơ quan tổng hợp còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và kết quả kiểm toán. HĐND tỉnh chưa chủ động đề xuất các yêu cầu về nội dung, đối tượng được kiểm toán để KTNN khu vực IX phối hợp lập kế hoạch kiểm toán hàng năm.

Dịp này, HĐND và UBND tỉnh rút kinh nghiệm các thiếu sót, hạn chế trong thời gian qua và sẽ quan tâm khắc phục trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng cho biết, tỉnh luôn tuân thủ quy định pháp luật về KTNN và sẽ thắt chặt hơn, thường xuyên hơn trong mối quan hệ phối hợp với KTNN.

Phó tổng KTNN Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao kết quả sơ kết công tác phối hợp tại Bến Tre. Ông cũng chỉ ra rằng, Bến Tre rất quan tâm đến công tác KTNN và có chuyên đề riêng của tỉnh nên có thể nhân rộng ra các tỉnh, thành khác.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN