Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Giao Thạnh

20/10/2020 - 21:01

BDK - Ngày 20-10-2020, đoàn kiểm tra Cải cách hành chính, Nội vụ và Văn thư - Lưu trữ huyện Thạnh Phú do ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác này tại xã Giao Thạnh.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Năm 2020, công tác cải cách hành chính được xã Giao Thạnh quan tâm thực hiện. Cập nhật các thủ tục hành chính được kịp thời đảm bảo công khai cho người dân nắm để thực hiện. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân được kịp thời, trả kết quả đúng thời gian quy định. Việc sử dụng công nghệ thông tin vào thực hiện trao đổi, giải quyết công việc đạt tỷ lệ cao. Xã thực hiện quy trình quản lý văn bản đi, đến trên hệ thống phần mềm i-Office…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu trong thời gian tới, bộ phận một cửa xã Giao Thạnh cần giải quyết nhanh, kịp thời, chính xác các thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo đúng quy trình, thủ tục; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và sử dụng tốt phần mềm i-Office...

Tin, ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN