Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

24/04/2024 - 08:19

BDK.VN - Sáng ngày 24-4-2024, HĐND tỉnh đã tổ chức Kỳ họp thứ 12, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến và các Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Lê Văn Khê chủ trì kỳ họp.

Chủ trì kỳ họp.

Chủ trì kỳ họp.

Cùng tham dự có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cho biết: Theo chương trình, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến, quyết nghị 12 nghị quyết và xem xét, cho ý kiến 2 báo cáo. Trước khi tổ chức kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để các ban của HĐND tỉnh thống nhất báo cáo thẩm tra đối với các nội dung 3 ban thẩm tra chung và từng ban cũng đã tổ chức họp để thống nhất ý kiến thẩm tra theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh, làm cơ sở để đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và quyết định.

Quyền bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu khai mạc kỳ họp.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết nghị 12 nghị quyết theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các quy định khác có liên quan; cụ thể: nghiên cứu, cho ý kiến 5 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật về một số chế độ, chính sách trên địa bàn tỉnh; xem xét, cho ý kiến 5 dự thảo nghị quyết liên quan đến đầu tư, ngân sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội; cho ý kiến 2 dự thảo Nghị quyết về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2024 cho các huyện, thành phố. Đây là những nghị quyết rất quan trọng góp phần điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

"Mặc dù đây là kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhưng có nhiều nội dung cấp bách, quan trọng cần được HĐND tỉnh xem xét thông qua. Tuy nhiên, theo dự kiến chương trình kỳ họp, thời gian diễn ra 1 buổi, do vậy, với tính chất quan trọng của kỳ họp, tôi đề nghị tất cả đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung nghiên cứu kỹ, thảo luận sâu, có nhiều ý kiến đóng góp chất lượng, giúp cho HĐND tỉnh có cơ sở xem xét thông qua các nghị quyết đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh sau khi ban hành, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh”, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh.

Qua 1 buổi làm việc, Kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 12 nghị quyết 

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu bế mạc kỳ họp.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu bế mạc kỳ họp.

Để NQ đi vào cuộc sống, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị, sau kỳ họp này, UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các NQ đã được HĐND tỉnh thông qua đến các ngành, các cấp triển khai thực hiện; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin để nhân dân đồng thuận, chung sức thực hiện đạt kết quả cao. Đặc biệt, là tập trung triển khai ngay NQ về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước chưa giải ngân hết năm 2023 vốn sự nghiệp của các chương trình mục tiêu quốc gia đã được chuyển sang năm 2024; NQ kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre từ năm 2023 sang năm 2024 để tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 theo NQ của HĐND tỉnh; NQ quy định chính sách hỗ trợ bố trí ổn định dân cư đối với các vùng sạt lở bờ sông, sạt lở bờ biển, sạt lở kênh rạch, sụp lún đất, lốc xoáy, ngập lụt trên địa bàn tỉnh; NQ ban hành hệ số đất, hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; NQ quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với dự án, kế hoạch liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bến Tre; NQ quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre…

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam giải trình một số vấn đề đại biểu đặt ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam giải trình một số vấn đề đại biểu đặt ra.

NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2024 đã đề ra mục tiêu tổng quát là quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tiếp tục phát triển kinh tế ổn định, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, sạch, an toàn và hướng đến xuất khẩu; ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng mới. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội; quan tâm đời sống người có công với cách mạng, người nghèo. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và liên kết hợp tác.

Giải trình của các sở ngành.

Giải trình của các sở ngành.

​Ban Pháp chế HĐND tỉnh giải trình.

Đại biểu Ban Pháp chế HĐND tỉnh giải trình.

Để thực hiện đạt cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm trọng điểm, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của các ngành, các cấp.

"Theo dự kiến từ nay đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất khoảng giữa tháng 6-2024 theo đề nghị của UBND tỉnh và kỳ họp thường lệ giữa năm dự kiến sẽ tổ chức vào giữa tháng 7-2024. Do đó, tôi đề nghị Thường trực HĐND tỉnh quan tâm phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh tập trung chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp giữa năm 2024, nhất là việc chuẩn bị các dự thảo NQ đúng quy trình, bảo đảm về mặt pháp lý và đúng thời gian quy định", Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN