Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh, khoá X thông qua 4 nghị quyết

18/06/2024 - 17:15

BDK.VN - Chiều 18-6-2024, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Lê Văn Khê chủ trì Kỳ họp lần thứ 13 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất).

Chủ trì kỳ họp.

Đến dự có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, Nguyễn Minh Cảnh; đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Bến Tre.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết gồm: Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Nghị quyết quy định chế độ, chính sách bảo đảm điều kiện hoạt động đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Nghị quyết về việc cho chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2023 - 2025. Đây là những nghị quyết rất quan trọng góp phần thực hiện công tác quản lý nhà nước và điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cho rằng, để nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống, sau kỳ họp đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua đến các ngành, các cấp; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin để nhân dân đồng thuận và chung sức thực hiện đạt kết quả cao.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại kỳ họp.

Tập trung triển khai ngay các nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Nghị quyết quy định chế độ, chính sách bảo đảm điều kiện hoạt động đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2024 đã đề ra 21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2024.

 Để thực hiện đạt cao nhất các chỉ tiêu này, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của các ngành, các cấp. Theo dự kiến Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024), HĐND tỉnh sẽ được tổ chức vào giữa tháng 7-2024. Do đó, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh quan tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh tập trung chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thứ 14, nhất là việc chuẩn bị các dự thảo nghị quyết đúng quy trình, bảo đảm về mặt pháp lý và đúng thời gian quy định.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN