Lắp đặt hoàn thành với công suất đạt 265/1007 MW điện gió

05/01/2023 - 11:06

BDK.VN - Đến nay, trong tổng số 19 dự án điện gió đã được bổ sung vào quy hoạch, với tổng công suất 1.007,7MW, toàn tỉnh có 9 dự án đang triển khai ngoài thực địa, thi công lắp đặt hoàn thành với công suất đạt 265 MW; đang tiếp tục thi công lắp đặt các tua bin còn lại, khoảng 103MW.

Các dự án điện gió trên bờ chưa đi vào hoạt động mặc dù đã hoàn thành lắp đặt, do đang chờ cơ chế giá mới của Chính phủ.

Các dự án điện gió trên bờ chưa đi vào hoạt động mặc dù đã hoàn thành lắp đặt, do đang chờ cơ chế giá mới của Chính phủ. 

Theo Sở Công Thương, thời gian qua, do chính sách hỗ trợ phát triển điện gió theo Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày 31-10-2021, nên hiện chỉ có 93,05MW vận hành kịp thời gian trên. Các dự án còn lại: 10/19 dự án công suất khoảng 640MW vẫn còn đang chờ cơ chế giá mới của Chính phủ.

Theo Phó giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Niệm, khi các dự án điện gió được vận hành hết công suất đã lắp đặt sẽ góp phần quan trọng vào chỉ số tăng trưởng kinh tế, đồng thời giúp tăng thu ngân sách tỉnh năm 2023.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN