Lưu ý công tác quản lý, điều hành giá

03/07/2022 - 10:45

BDK.VN - Ngày 30-6-2022, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn ký Công văn số 4113 “Về triển khai công tác quản lý, điều hành giá một số nhóm mặt hàng” và gửi đến các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Lưu ý công tác kiểm tra việc tăng giá các mặt hàng theo diễn biến giá xăng dầu.

Lưu ý công tác kiểm tra việc tăng giá các mặt hàng theo diễn biến giá xăng dầu.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện quản lý nhà nước các mặt hàng theo thẩm quyền, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có các biện pháp bình ổn giá phù hợp; chủ động kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định tại Luật Giá và theo thẩm quyền khi hàng hóa có biến động bất thường.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành tỉnh tiếp tục chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, công khai minh bạch thông tin về giá để kiểm soát lạm phát; hạn chế những thông tin thất thiệt gây hoang mang cho người tiêu dùng gây bất ổn thị trường.

Đối với các mặt hàng cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố cùng phối hợp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để chuẩn bị đầy đủ nguồn cung hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, tạo thuận lợi cho quá trình lưu thông, phân phối hàng hóa, dịch vụ. Trong trường hợp có biến động lớn về giá, căn cứ quy định tại Luật giá để đề xuất và tổ chức triển khai các biện pháp bình ổn giá phù hợp.

Trong đó, liên quan đến giá xăng dầu, Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, lợi dụng diễn biến giá xăng dầu để tăng giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý, thường xuyên kiểm soát thị trường để chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN