Mỏ Cày Bắc hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

28/11/2021 - 19:00

BDK - Trên cơ sở các chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh, UBND huyện Mỏ Cày Bắc đã ban hành các văn bản và triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Kết quả, huyện rà soát 964 doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Huyện đã thực hiện chi hỗ trợ cho 635/635 doanh nghiệp, đạt 100%; có 12,896 ngàn người lao động đã nhận hỗ trợ, đạt 86,5% so với phê duyệt. Tổng số tiền thực hiện trên 21,785 triệu đồng, đạt 98%.

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24-9-2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 1-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm Xã hội huyện đã chủ động phối hợp với các đơn vị tiến hành rà soát và thực hiện chi trả cho người lao động. Có 88 đơn vị, với 3.294 lao động được chi trả. Trong đó, có 71 đơn vị gửi danh sách, với 2.443 lao động, duyệt chi với số tiền hơn 4 tỷ đồng, đạt 80,68%. Giải quyết cho 483 lao động nghỉ việc bảo lưu thất nghiệp, đã duyệt chi với số tiền 883 triệu đồng.

Hiện nay, trên địa bàn huyện còn 10 doanh nghiệp, 1.735 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Một số doanh nghiệp mới quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” chưa có phương án phục hồi sản xuất, kinh doanh cụ thể nên chưa xác định nhu cầu vay vốn. Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn huyện gặp khó khăn về nguồn vốn để trả lương công nhân và nguyên liệu; phát sinh chi phí test Covid-19 để đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

Thông tin từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ quy định đối với người cách ly y tế tại cơ sở cách ly. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ phải có biên nhận thu tiền ăn, đối với những người cách ly y tế tại cơ sở cách ly, cách ly tại nhà, không phải đóng tiền ăn thì chưa giải quyết vì chưa có quy định. Việc thực hiện hỗ trợ tiền ăn đối với F0 và người cách ly y tế (F1) khó xác định đối tượng được hỗ trợ chi trực tiếp và đối tượng nào không được hỗ trợ. Đồng thời, việc thực hiện hỗ trợ tiền ăn đối với F0 và F1 chưa thống nhất, rõ ràng. 

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN