Mỏ Cày Bắc hoàn thành nội dung chương trình hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

04/04/2018 - 21:08

BDK.VN - Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gắn với sơ kết quý I-2018 đã kết thúc vào cuối buổi sáng ngày 4-4-2018. Hội nghị đã cơ bản hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.Hùng

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.Hùng

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, đại diện lãnh đạo các ban Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy tham dự.

Tại hội nghị, đại biểu cơ bản thống nhất với các dự thảo văn bản mà Ban Thường vụ Huyện ủy trình. Đồng thời, tham gia nhiều ý kiến khá cụ thể, phân tích, làm rõ những nhận định, đánh giá về những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết nửa nhiệm kỳ qua; thảo luận và đi đến thống nhất phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Để thúc đẩy thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, huyện quyết tâm thực hiện phương châm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Q.HùngCác đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Q.Hùng

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam ghi nhận và biểu dương sự phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân huyện trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đối với lĩnh vực xây dựng Đảng, huyện tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố hệ thống chính quyền hiệu lực, hiệu quả; chú trọng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và mới đây là Nghị quyết số 18, 19, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Huyện cần rà soát lại 90 đầu công việc mà địa phương đã đặt ra từ 113 đầu việc của tỉnh.

“Mỏ Cày Bắc phải tập trung phát triển nông nghiệp, trong đó xác định cây - con chủ lực để từ đó có giải pháp xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm. Huyện tập trung huy động vốn đầu tư toàn xã hội, nhất là lĩnh vực giao thông nông thôn; tìm giải pháp nâng cao thu nhập bình quân đầu người, trong đó chú trọng đến việc xuất khẩu lao động, giúp người dân giảm giá thành sản xuất để nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa trên thị trường. Huyện quan tâm phát triển các dịch vụ du lịch, tăng cường thực hiện Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” mà Tỉnh ủy đã phát động. Huyện cần quan tâm đến thủy lợi nhằm phục vụ tốt cho phát triển nông nghiệp. Đặc biệt, huyện phải xác định được tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh phát triển du lịch” - Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam nhấn mạnh.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN