Một số cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu từ 1/1/2011

31/12/2010 - 16:05

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 1/1/2011, một số cán bộ lãnh đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam và Tổng công ty Lương thực miền Nam được nghỉ hưu theo chế độ.

Các cán bộ trên gồm: Ông Trương Văn Đoan, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Đỗ Duy Phi, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; ông Võ Sỹ Dởng, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam và ông Trần Văn Vẹn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Nguồn: Các Quyết định 1997; 2314; 2315; 2398/QĐ-TTg

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN