Năm 2018, Thạnh Phú có 759 hộ thoát nghèo

22/11/2018 - 19:35

Trong năm 2018, công tác giảm nghèo của huyện Thạnh Phú được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ vay vốn ưu đãi và hướng dẫn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật áp dụng trong sản xuất, chăn nuôi. Lao động được đào tạo nghề miễn phí và giới thiệu việc làm. Hàng chục ngàn lượt người nghèo, cận nghèo được cấp bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh; học sinh, sinh viên được vay vốn học tập. Đặc biệt, thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ, huyện đã xây dựng và bàn giao 168 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, với tổng kinh phí 6,7 tỷ đồng.

Kết quả bình nghị hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018, toàn huyện có 3.559 hộ nghèo, chiếm 9,67%, giảm 2,19% so với đầu năm 2018; 1.717 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,44%. Có 759 hộ thoát nghèo, trong đó có 392 hộ tham gia Đề án sinh kế thoát nghèo (trong số này có 202 hộ nghèo, cận nghèo tham gia đề án thoát nghèo bền vững).

Tại buổi làm việc với huyện về kiểm tra, giám sát công tác giảm nghèo và công tác rà soát bình nghị hộ nghèo cuối năm 2018 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Văn Tân - Trưởng đoàn, lưu ý: Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ nghèo nỗ lực, tự thân vươn lên thoát nghèo. Rà soát lại các kế hoạch giảm nghèo, kịp thời phát hiện, nhân rộng mô hình thoát nghèo bền vững. Thường xuyên kiểm tra, giám sát để hỗ trợ, tư vấn xuất khẩu lao động, chuyển đổi ngành nghề, tạo thêm thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững.

Lê Chẳn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN