Năm 2022 Bến Tre phấn đấu trồng trên 2,5 triệu cây xanh

02/05/2022 - 11:00

BDK.VN - Năm 2021 là năm đầu tiên tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”. Mặc dù trong quá trình triển khai gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hưởng ứng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến địa phương, sự hỗ trợ tích cực của các doanh nghiệp và người dân, tỉnh đã vượt qua khó khăn và thực hiện đề án đạt kết quả đáng ghi nhận.

Tỉnh đã trồng trên 680 ngàn cây phân tán trong thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025.

Tỉnh đã trồng trên 680 ngàn cây phân tán thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025.

Trồng trên 684 ngàn cây phân tán

Năm 2021, toàn tỉnh trồng 684.547 cây phân tán, đạt 97,79% so với kế hoạch. Tổng kinh phí thực hiện 9,311 tỷ đồng, đạt 74,73% so với kế hoạch. Trong đó, có 68.050 cây do Ban điều hành Đề án trồng cây xanh tỉnh và các ngành tỉnh hỗ trợ cung cấp, bao gồm các loài cây: sao, dầu con rái, xà cừ, bằng lăng, bò cạp, lim xẹt và phi lao. Tổng kinh phí là 6,229 tỷ đồng (nguồn vốn xã hội hóa hỗ trợ trên 6,1 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 66,9 triệu đồng). 

Có 616.497 cây do địa phương vận động và dân tự trồng, bao gồm các loài cây: sao, dầu con rái, phượng vĩ, hoàng yến, giáng hương, sanh thế trực, kèn hồng, trang vàng, sứ, tuyết sơn phi hồng, hồng lộc, huỳnh liên, so đũa, dừa nước, mai vàng, nguyệt quế, vẹt, bần, cau…Tổng kinh phí thực hiện 3,082 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 6 đơn vị hoàn thành đạt và vượt kế hoạch: TP. Bến Tre, Châu Thành, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách, Thạnh Phú; 3 đơn vị hoàn thành từ 89 - 94% so với kế hoạch là: Mỏ Cày Bắc, Bình Đại, Ba Tri.

Kết quả tổ chức trồng rừng tập trung, theo kế hoạch, chỉ tiêu về diện tích sẽ trồng 230,6ha. Tuy nhiên, trong năm 2021, hợp phần nguồn vốn vay WB chưa triển khai được do chưa thực hiện xong thiết kế, chỉ triển khai được hợp phần từ nguồn kinh phí vận động của đề án trồng cây với diện tích 40ha, đạt 14,26% so với kế hoạch chung.

Về số lượng cây trồng từ nguồn của đề án trồng cây: Trồng rừng mới 34,93ha, tương đương 113.926 cây. Chuyển đổi từ trồng mới sang khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên 5,07ha, tương đương 11.661 cây. Quy ra tổng số lượng cây rừng đã trồng là 125.587 cây, đạt 87,21% so với kế hoạch. Số lượng cây không đạt kế hoạch là do mật độ cây chuyển sang khoanh nuôi thấp hơn trồng mới.

Chỉ tiêu trong năm 2022

Đánh giá chung, công tác trồng cây xanh năm 2021 được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; được sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến địa phương và người dân. Nguồn kinh phí thực hiện chủ yếu là huy động hỗ trợ xã hội hóa. Số lượng cây trồng phân tán được tỉnh huy động cấp cho các địa phương trồng từ nguồn vốn xã hội hóa tăng 169% so với năm 2020 (68.050/40.230 cây); trồng rừng đạt 125.587 cây từ nguồn vốn xã hội hóa.

Trong năm 2022, tỉnh đề ra chỉ tiêu trồng 2.595.612 cây xanh các loại. Trong đó, cây xanh trồng phân tán là 753.914 cây; cây xanh trồng rừng tập trung 260,6ha, tương đương 1.841.437 cây.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cho biết, để thực hiện đạt mục tiêu trên, các ngành, các cấp tiếp tục tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến địa phương và người dân hưởng ứng thực hiện Đề án trồng cây xanh tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện tốt các giải pháp trồng, chăm sóc và quản lý bảo vệ cây trồng; huy động nguồn vốn thực hiện.

UBND các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các Ban Quản lý dự án tiếp tục rà soát các quy hoạch, chương trình, dự án để đề xuất quỹ đất dành cho thực hiện Đề án trồng cây xanh giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt là xem xét khảo sát quỹ đất trống trong các khu vực nuôi thủy sản tại 3 huyện ven biển.

Bài, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN