Nâng cao chất lượng, hiệu quả Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

22/07/2018 - 19:27

BDK - Những năm qua, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) (19-8) được các cấp ngành, địa phương tổ chức ngày càng sôi nổi.

Trong năm 2017, 164 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã tổ chức ngày hội tại 273 điểm với trên 41.908 lượt quần chúng tham gia. Trong đó, đã có 234 tập thể, 528 cá nhân được UBND xã, phường, thị trấn khen thưởng trong ngày hội. Có 208/210 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức lồng ghép ngày hội với các phong trào, hoạt động khác, có 26.417 lượt cán bộ tham gia, 4 tập thể và 2 cá nhân được khen thưởng. Việc tổ chức ngày hội đã tạo được khí thế sôi nổi, động viên cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà trường và các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tích cực tham gia phong trào TDBVANTQ.

Để ngày hội năm nay thật sự lan tỏa, các cấp ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, người dân về ý nghĩa ngày hội. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ. Tăng cường làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan, đơn vị, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch, thói hư, tật xấu, tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống, giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm hay, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ để học tập, nhân rộng. Biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN