Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ nhân dân tự quản

07/01/2013 - 08:30

Ngày 2-1-2013, huyện Ba Tri đã tổ chức hội nghị sơ kết 13 năm thực hiện Đề án của UBND tỉnh Bến Tre về nâng cao chất lượng tổ chức và phương thức hoạt động của tổ nhân dân tự quản (NDTQ) giai đoạn 1999 - 2012.

Trong 13 năm qua, tổ chức và hoạt động của tổ NDTQ ở Ba Tri không ngừng được củng cố và phát triển. Hiện tại, toàn huyện có trên 2.000 tổ, tăng gần gấp đôi so với năm 1999. Nội dung và hình thức sinh hoạt tổ NDTQ luôn được đổi mới, vận động nhân dân tự giác tham gia sinh hoạt cộng đồng. Qua đó giáo dục ý thức cảnh giác, tự quản, phát huy quyền làm chủ, nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong từng hộ gia đình, xóm, ấp, khu phố. Đặc biệt, việc sinh hoạt tổ NDTQ đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, kịp thời hòa giải các mâu thuẫn nhỏ lẻ trong cộng đồng dân cư, động viên được sức mạnh vật chất, tinh thần, các nguồn lực khác trong dân, thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Toàn huyện có  75% tổ NDTQ đạt khá, mạnh.

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 48 tổ NDTQ hoàn thành xuất sắc công tác trong 13 năm qua.

Trần Xiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN